OSO om tømrer

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.

OSO om tømrer

OSO som beskriver tømreruddannelsen og fokuserer især på uddannelsens struktur og de forskellige muligheder for videreuddannelse. Herudover redegør den også for en typisk dag for en tømrer og mulige arbejdsskader.

Problemformulering
Hvad skal man efter folkeskole, for at blive tømrer?

Hvordan er mulighederne inde for tømrerfaget? Er det nemt at komme i job? Og er der mulighed for videregående uddannelser?

Hvilke materialer og værktøj bruger en tømrer i dagligdagen? Og hvordan har de udviklet sig gen-nem tiden?

Indhold

Begrundelse for valg af emne: 3
Problemformulering 3
Fra folkeskole til færdig uddannet tømrer 3
Videregående uddannelser 4
Byggetekniker 4
Produktion 5
Projektering 5
Virksomhed 5
Registrering 5
Alment 5
Bygningskonstruktør 5
Arkitekt 6
En tømrers dagligdag. 6
Arbejdsmiljø- og skader 7
Støj og støv 8
Værktøj 8
Interview med Steen Jakobsen 8
Uddannelsesplan 9
Elevens præsentation af sig selv 9
Elevens overvejelser om valg af uddannelse og erhverv 9
Konklusion 9
Kilder 10
Hjemmesider 10
Bøger 10
Interview 10
Bilag 11

Uddrag

Fra folkeskole til færdig uddannet tømrer
Efter folkeskolen skal man på teknisk skole for at starte på tømreruddannelsen. For at søge ind på teknisk skole som tømrer, skal man have modtaget 9. års undervisning. Tømrer uddannelsen kan tages på 2 forskellige måder. Den mest udbredte måde er at tage på grundforløbet på teknisk skole i 20 uger, med en afsluttende prøve. Prøven er til for at vurderer om du er klar til og skal i gang med hovedforløbet. Hovedforløbet består af at du selv finder en praktikplads, og så er du på skift i praktik på din praktikplads og på skole. Mesterlærer er hvor du starter med at blive lært op af din mester i et år, og derefter tager på skole og får vurderet dit faglige niveau. Hvis dit faglige niveau er godt nok får du så lov til at gå i gang med hovedforløbet. Forskellen på mesterlærer og den normale måde, er at som mesterlærer er der ikke noget grundforløb, dvs. din mester skal sørge for at du lære alt det du normalt vil lære på grundforløbet. Dette kan både være positivt og negativt. Hvis din me-ster er hjælpsom og virkelig gør noget ud af du skal lære noget, vil du være en del stykke foran de andre som går på grundforløbet. For som mesterlærer lære du mens du arbejder, og får indblik i hvordan en hverdag ser ud for en tømrer. I modsætningen til dem som går på grundforløbet, som går rundt på teknisk skole, og lave tømrerarbejde indendørs og har en del teori, og ikke kommer ud og ser hvordan det virkelig foregår før de har bestået grundforløbet. Derimod hvis din mester er ligeglad med dig, og bare bruger dig som arbejdsdreng, får du ikke meget ud af tiden som mesterlæ-rer og bliver derfor nok nød til at tage grundforløbet, hvis dit faglige niveau ikke er højt nok.

Tømrer uddannelsen tager cirka, 3 år og 6-11 måneder, alt efter om du består den afsluttende prøve på grundforløbet. I de fleste tilfælde bliver man ansat i det firma, man har været i praktik, da du allerede er inde i firmaet. Det er kun i få tilfælde eleven, vælger en anden arbejdsplads. Det kunne eventuelt være hvis, man ikke trives der, men så havde man nok valgt at stoppe før i praktikperioden med mindre ens kontrakt modsiger det.

Videregående uddannelser
Efter man har fået sit svendebrev, og er klar til stå frem som færdig uddannet tømrer. Har man nogle valgmuligheder, du kan blive selvstændig tømrermester eller gulvlægger eller arbejde som lønmodtager hos en virksomhed. Som tømrer er det vigtigt at man hele tiden er opdateret med de nyeste materialer, redskaber og metoder. Så det er nødvendigt med efteruddannelser og kursus. Du kan også vælge og bruge dit svendebrev til en videregående uddannelse.

Byggetekniker
Byggetekniker uddannelsen er en kort videregående uddannelse (KVU), som varer 2 år. På uddannelsen lærer du først og fremmest at arbejde sammen med andre om projekter. Du lærer at... Køb adgang for at læse mere

OSO om tømrer

[17]
Bedømmelser
 • 29-09-2009
  Ikk noget specielt , som jeg ikk vidste i forvejen.. Den er nyttig til folk der gerne vil vide mere om tømrerfaget og sårn, men ellers ikk noget specielt. Jeg går selv på grundforløb som tømrer, og det er ikk så nemt som man tror. Folk skal være advaret om at de skal tegne utroligt meget, og at der er mange regler for hvordan tegningerne skal laves korrekt. Så overvej grundigt om det er det i vil.
 • 31-01-2011
  ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
 • 26-11-2016
  God, virker meget gennemtænkt
 • 28-12-2010
  udmærket udmærket fint

Andre brugere, der har downloadet OSO om tømrer, har også downloadet