Terrorisme | Rapport

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
  • Folkeskole 9. klasse
  • Samfundsfag FSA
  • 12
  • 4
  • 1752
  • PDF

Terrorisme | Rapport

Rapport i samfundsfag som handler om terrorismen og ideen bag.

Indhold

Introduktion
Handler Al Qaeda og de andre organisation efter religiøsitet eller er det politisk?
Er det kulturforskellen mellem vesten og mellemøsten der er skyld i terrorisme?
Har medierne gjort frygten for terrorisme værre?
Hvem er det terrorgrupper rekrutterer?
Er Facebook og YouTube den nye måde at rekruttere på?
Hvad kan man i fremtiden gøre?
Forventer den danske befolkning et terrorangreb?
Hvad gør man for at forebygge terrorisme i Danmark?
Konklusion
Kilder

Uddrag

Introduktion:
Terrorisme er en metode hvorpå man kan skabe frygt ved hjælp af voldaktioner, trusler eller propaganda. Terrorisme kan defineres som brugen af overlagt vold mod civile for at opnå et mål. Terrorisme adskiller sig fra krigshandlinger mod fjender, fordi terrorismens ofre er civile og ikke soldater, og endelig adskiller den sig fra kriminalitet, fordi at målet er politisk eller religiøst, man vil bestemme hvordan et land bliver ledet eller hvordan befolkningen skal behandles. På verdensplan er man ikke enig om hvad terrorisme faktisk er. Der er f.eks. mange grupper som ikke ser sig selv som terrorister, selv om deres handlinger svarer til FN's definition. Ordet terrorisme kan også misbruges, f.eks. kan en regering kalde sine fjender terrorister, eller de kan kalde fredelige demonstrationer terrorisme. Derfor er det vigtigt at vi tænker os om, før vi bruger ordet terrorisme. Man skal tænke over om personen som siger det, har en særlig grund til at sige det.

Der findes tre former for terrorisme: statsstøttet, politisk og religiøs terrorisme. Man hører primært om religiøs terrorisme, på grund af de mange organisationer som Al-jihad (Egypten), Hizbollah (Libanon), Hamas (Palæstina) og Al-Queda (Afghanistan). Det som alle ovenstående organisationer har tilfælles er at de kæmper for det samme mål, dog med forskellige fremgangsmåder... Køb adgang for at læse mere

Terrorisme | Rapport

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.