FSA Matematik december 1999

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
 • Folkeskole 9. klasse
 • Matematik FSA
 • Ingen givet
 • 3
 • 180
 • Excel2003

Problemregning: FSA Matematik december 1999

Opgaven besvarer eksamenssættet/problemregningen FSA december 1999 i matematik problemregning og regner bl.a. på skudår og dagenes længde.

Skolehjælpen.dk's kommentar

Der er ikke vedlagt svarark. Bemærk: Opgaverne 2 og 5, henholdsvis "Dagens Længde", og "Tid og Ure", indeholder mange svar som er på svararket, og disse er derfor ikke inkluderet.

Indhold

Kalender
dagens længde
stoneghenge
kalder-algebra
tid og ure.

Uddrag

1. Kalender

hvor mange timer er der til 2000
angiv skudårene mellem 1983 - 1999

vis med regnestykke
hvike af årene er skudår

beregn forskellen i minutter


---

2. Dagens længde

2.1 dagens længde 17. november ( 16.09-7.57
2.2 1 mm på y-aksen ( 120 min/10 mm
2.3 tegn grafen færdig ( tegnet på svar arket
2.4 angiv datoen for årets længste dag ( aflæst i opgaven
2.5 dagens længde ( tegnet på svar arket
2.6 dagens længde på mindst 12 timer ( aflæst på arket

---

3. Stonehenge

3.1 Målestoksforhold 1:200
3.2 beregn område

3.3 vægten af stenen


---

4. Kalender-algebra

4.1 vis at formlen virker
4.2 beregn det mindste tal i ramme 2
4.3 hvad skal der stå i det tomme felt
4.4 beregn summen af de 4 tal
4.5 forklar hvorfor formlen gælder


4.6 angiv en formel

---

5. Tid og ure

5.1 lav en tidslinje
5.2 egyptiske skyggessolur og atomuret
5.3 vis inddelingen
5.4 nøjagtig billede af trekanten
5.5 midtnormal til siden CB
5.6 begrundelse... Køb adgang for at læse mere

FSA Matematik december 1999

[9]
Bedømmelser
 • 02-12-2009
  den er meget godt ogham der har lavet den har været meget præcis med hans opgaver .. opgaven er god fordi at det er godt forklaret. det hele syntes jeg. nej det er ikke noget i den her opgave som manger..
 • 25-03-2009
  den er vel okay, da det virker som om det er den eneste der er på nettet, så tak for det:) fik du virkelig 12 for den??
 • 27-10-2013
  Bedømt af Folkeskoleelev i 9. klasse
  anderledes og godt skrevet
 • 01-09-2012
  sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss