Aboriginals i Australien

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
  • Folkeskole 9. klasse
  • Geografi FSA
  • 10
  • 9
  • 3700
  • PDF

Rapport: Aboriginals i Australien

Jeg undersøger aboriginerne i Australien og min problemformulering lyder: "Hvordan levede aboriginerne i Australien, før europæerne kom til kontinentet?" Jeg stiller følgende arbejdsspørgsmål:

1. Hvor og i hvilke former for natur levede aboriginerne?
2. Hvad levede aboriginerne af, dvs. hvordan skaffede de føde?
3. Hvordan boede de?
4. Hvordan var deres samfund organiseret?
5. Hvordan var deres religion, kultur og kunstformer?
6. Hvordan har deres historie været?
7. Hvordan lever aboriginerne i dag?

Lærers kommentar

Flot gennemarbejdet med nogle få mangler.

Indhold

Indledning 3
Problemformulering 3
Aboriginernes historie 4
Aboriginerne i dag 5
Hvor og i hvilke former for natur levede aboriginerne? 5
Hvad levede aboriginerne af, og hvordan skaffede de føde? 6
Aboriginernes boliger 7

Traditionel levevis
Spyd til jagt og fiskeri 7
Udnyttelse af planter 7
Tøj 8
Boomerangen 8

Traditionel kunst og kultur
Musik, sang og dans 8
Musikinstrumenter 9
Musikinstrumentet Didgeridoo 9
Fester og ceremonier 9
Hovedpynt 9
Traditionelle ceremonier 9
Begravelser 10
Konklusion 10
Litteraturliste 11

Uddrag

Aboriginerne tror på, at deres forældre blev fremskaffet ved verdens begyndelse, dvs. at de blev født allerede ved jordens skabelse, og at de altid har levet som aboriginere i Australien. Forskerne mener, at aboriginernes forfædre muligvis kan være kommet fra Asien eller Afrika. Aboriginer kom til Australien for ca. 40.000 år siden og måske også for 100.000 år siden. De sejlede muligvis i både og tømmerflåder, og de gik endda hen over de landområder, som engang forbandt kontinenterne. Det er mange år siden, at disse landområder var dækket af havet.

Før europæerne kom til landet, levede der omkring tre og fem millioner indfødte i Australien. Den indfødte folk var delt op i 600-700 stammer. De talte mellem 200 og 250 forskellige sprog. Den indfødte befolkning var efter tiden spredt over hele landet, og hver sin gruppe havde deres eget landområde og egen levemåde. Australiens indfødte havde ingen speciel høvdinge. Stammerne blev af de ældste mænd og kvinder. Deres oplevelser havde givet dem indblik i de regler, som forfædreånderne havde drevet til verden og siden levet efter... Køb adgang for at læse mere

Aboriginals i Australien

[1]
Bedømmelser
  • 16-06-2012
    den er fin.......................................................