"Danmark, hvad har jeg forbrudt?" af Tycho Brahe | Analyse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
  • Folkeskole 8. klasse
  • Dansk FSA
  • 12
  • 4
  • 1847
  • PDF

Digt- og lyrikanalyse: "Danmark, hvad har jeg forbrudt?" af Tycho Brahe | Analyse

Opgaven indeholder en analyse af astronomen Tycho Brahes digt, "Danmark, hvad har jeg forbrudt?"

Analyse indeholder bl.a. spekulationer og tanker omkring titlen, fakta om forfatteren, fortæller omkring året digtet blev skrevet i, handlingen, temaer og perspektivering.

Indhold

Definition
Titel
Forfatter
Type
Årstal
Opstillingen
Handling
Tid
Sted
Fortællersynsvinkel
Hovedtema
Sidetemaer
Sproglige virkemidler
Følelser
Hensigt
Vurdering
Perspektivering
Evaluering

Uddrag

Titlen som lyder ”Danmark, hvad har jeg forbrudt” beskriver godt digtets indhold godt, fordi digteren i digtet beskriver sin sidste tid i Danmark og prædiker om at han er verdenskendt og hans følelser, med hensyn til chikanen i Danmark. Fx, i vers 21 til 26; ”Har jeg fortjent Dig, mit Fædreland, sådan at smædes? Er det Din eneste Tak, for hvad jeg virked for dig. At hvad Du ikke forstaar, Du dadler og møder med Haansord, Stræber af al Din Magt for at formindske min Ros? Dig har jeg søgt at gøre berømt i den vidtstrakte Verden; Hvorfor viser Du da Smaalighed overfor mig?” kan man se, at Tycho Brahe føler sig såret, vred og vemodig over hans behandling i Danmark, efter alt den interesse og berømmelse han har skabt om landet. Titlen er også den første linje i digtet.

Tyge Ottesen Brahe, Tycho Brahe, født i det daværende danske Skåne i 1546. Han var astronom og opdagede blandt andet i 1572 en supernova. Ud fra observationerne af denne skrev og udsendte han året senere en bog med titlen ”de stella nova”. Han blev verdenskendt, da han i bogen beviste at denne stjerne var længere væk end månen – hvilket man ikke tidligere havde troet var muligt. Bogen var også medvirkende til at Kong Frederik II gav Tycho Brahe øen Hven, for derpå at kunne bygge et observatorium. I 1588 blev Tycho Brahe, af kong Christian IV, anklaget for ikke at overholde sine forpligtelser som lensherre. Samtidig blev han anklaget for at overtræde en række kirkelige forskrifter og for at være bondeplager. I 1597 bosatte han sig i København, efter en periode med dårlig økonomi. Der blev han chikaneret så meget så han til sidst forlod Danmark for at tage til Rostock og senere til Wandsbeck nær Hamborg. I 1599 tog han til Praha som kejserlig matematiker hvor han bosatte sig og blev til hans død i 1601.

Jeg mener digtet er en blanding af lyrisk, episk og dramatisk. De lyriske træk er gennem hele digtet og man fornemmer at han føler en blanding af had og længsel til landet. Det episke og dramatiske kommer når digteren fortæller selve historien om chikanen i og flugten fra Danmark. Det er kun enkelte gange i digt hvor der kort bliver fortalt om historien... Køb adgang for at læse mere

"Danmark, hvad har jeg forbrudt?" af Tycho Brahe | Analyse

[1]
Bedømmelser
  • 29-10-2012
    Fin opgave, især det om handlingen! Men din perspektivering holder ikke.

Andre brugere, der har downloadet "Danmark, hvad har jeg forbrudt?" af Tycho Brahe | Analyse, har også downloadet