Analyse af Livets Hastighed af Michael Strunge

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
 • Folkeskole 9. klasse
 • Dansk FSA
 • 10
 • 3
 • 1108
 • PDF

Digt- og lyrikanalyse: Analyse af Livets Hastighed af Michael Strunge

Med denne opgave får du hjælp til, hvordan du kan tage fat på en analyse og fortolkning af Michael Strunges digt "Livets hastighed". Opgaven fokuserer på bl.a. genre, opbygning og temaer, ligesom den gennemgår digtet strofe for strofe, så du er sikker på, hvad digtet handler om.

Lærers kommentar

Husk at bruge citater fra teksten. På den måde underbygger du dine pointer på en god måde.

Skolehjælpen.dk's kommentar

En udmærket analyse, som viser, at eleven har godt styr på, hvad digtet handler om, og hvordan det kan perspektiveres til Michael Strunges eget liv. Eleven kunne dog have lavet en mere dybdegående analyse af digtets sprog og metaforer - det ville have været med til at trække opgaven op på et 12-tal.

Uddrag

"Strunge har valgt, at sætte særlig fokus på de mange spørgs-mål omkring det at leve. Mange af de spørgsmål giver mig det indtryk, at Strunge på det tidspunkt, han skrev digtet, var på et stadie af hans liv, hvor meget af hans energi var fokuseret omkring identitetsdannelse.

Strunges hensigt med digtet er svær at kort-lægge, men jeg føler mig overbevist om, at Livets hastighed i høj grad er et råb om opmærksomhed på de folk, der ikke umiddelbart passer ind i samfundet. Jeg læser også et opgør mod samfundsstrukturen, hvor livets hastighed, ifølge Strunge, er for høj..."

Strofe nummer to handler om forandring, det åbenlyse ville være at føre strofen over på den maniodepressiv tilstand, som Strunge allerede blev indlagt for samme år. Det undrer mig bare, at han i tredje verslinie bruger ordet: Behøver, derfor mener jeg, at denne del af digtet mere giver udtryk for en rastløs Strunge, der havde svært ved at køre i en hverdagsrytme ligesom det omgivende samfund... Køb adgang for at læse mere

Analyse af Livets Hastighed af Michael Strunge

[10]
Bedømmelser
 • 17-02-2007
  Den er god, anbefalelsesværdig.
 • 11-12-2005
  Du kommer godt omkring Strunges liv sammen med analysen
 • 16-09-2010
  God opgave til inspiration ;-)
 • 24-02-2010
  Fin opgave ...............

Andre brugere, der har downloadet Analyse af Livets Hastighed af Michael Strunge, har også downloadet