Analyse: Den russiske Prins og Svinedrengen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
  • Folkeskole 9. klasse
  • Dansk FSA
  • Ingen givet
  • 5
  • 1544
  • PDF

Eventyranalyse: Analyse: Den russiske Prins og Svinedrengen

Analyse og fortolkning af "Den russiske Prins" og "Svinedrengen." Jeg har bl.a. valgt at benytte aktantmodellen og kontraktmodellen i min opgave.
"Den russiske Prins" og "Svinedrengen" af H. C. Andersen

Indhold

2. Analyser hvert eventyr. I analysen skal der fremgå:
A) Hvilken type eventyr er der tale om,og hvordan kan man se det?
B) Gør rede for eventyrets komposition.
C) Gør rede for fortællersynsvinkel.
D) Lav en oversigt over eventyrets personer, brug gerne en model til dette.
E) Beskriv tid, sted og miljø.
F) Se på sproget i hvert eventyr og beskriv det. Hvad adskiller folkeeventyret fra kunsteventyret.

3. Fortolkning. Du skal se på nedenstående i hvert af de to eventyr:
A) Motiv, tema og hensigt.
B) Lav en sammenligning af de to eventyr.
C) Din egen vurdering, samt perspektivering til hvad vi kan bruge eventyret til i dag.
D) Er der forskel på om eventyret læses med barnets eller den voksnes synsvinkel?
E) Har disse litteraturhistoriske eventyr nogen berettigelse i fremtiden? Hvorfor/hvorfor ik

Uddrag

A) ”Den russiske Prins” er et folkeeventyr, og det kan man se, fordi det er blevet ned-skrevet af Evald Tang Kristensen i 1888, som har fået det fortalt af en anden. Eventyret har altså gået fra mund til mund, og det er svært at sige, hvem der egentlig har fundet på det.
”Svinedrengen” er et kunsteventyr, for selvom H.C. Andersen har hentet inspiration fra et gammelt folkeeventyr, kan man stadig kalde ham for forfatteren. Desuden kan man se det på selve den måde, eventyret er skrevet på (det kan man i øvrigt også med ”Den russiske prins”), men det vender jeg tilbage til i opgave F.

B) Kompositionen i ”Den russiske Prins” er typisk for et eventyr, bl.a. fordi der er en tydelig kronologisk orden, og fordi det er svært at sige, hvor lang tid handlingen stræk-ker sig over. Her er handlingsforløbet sat ind i kontraktmodellen:... Køb adgang for at læse mere

Analyse: Den russiske Prins og Svinedrengen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.