Analyse: Der er et yndigt land af Adam Oehlenschläger

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
  • Folkeskole 9. klasse
  • Dansk FSA
  • 10
  • 3
  • 658
  • PDF

Digt- og lyrikanalyse: Analyse: Der er et yndigt land af Adam Oehlenschläger

Jeg giver en kort analyse og fortolkning af digtet "Der er et yndigt land" af Adam Oehlenschläger

Uddrag

I 1818 var Prins Frederik af Hessen-Kassel, overgeneral for den danske del af det internationale besættelseskorps i Frankrig. Som følge af at han og officerskollegaerne savnede en nationalmelodi, blev en konkurrence udskrevet. Den som kunne lave den bedste nationalmelodi ville få et beløb på 400 Rigsbankdaler. Digtet skulle indeholde kærlighed til fædrelandet og troskab mod kongen. Det blev Geheimestatsminister Ove Malling der skulle udvælge vinderen.
Først var det Juliane Marie Jessen der vandt, med sit digt kaldet ”Dannemark! Dannemark! Hellige Lyd!”. Den blev ikke modtaget særligt godt hos befolkningen. Derfor vandt Adam Oehlenschläger (1779-1850), med digtet ”Der er et yndigt Land. Hans Ernst Krøyer komponerede melodien til digtet, der i 1820 tryktes første gang med titlen ”Fædrelands-sang”... Køb adgang for at læse mere

Analyse: Der er et yndigt land af Adam Oehlenschläger

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.