Analyse - Engang af Klaus Rifbjerg

Se flere bedømmelser 3 3 3 3 3 3 (1 bedømmelser)
Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.

Uddannelse

Folkeskole 8. klasse

Fag

Dansk FSA

Karakter

10

Antal sider

2

Antal ord

672

Filformat

PDF

Analyse - Engang af Klaus Rifbjerg

Analyse af Klaus Rifbjergs digt "Engang". Indeholder en definition på et digt, beskrivelse af både tiden digtet er skrevet i og tiden digtet foregår i foruden et kort resume, fortællerens udvikling, et barn-voksen-tema og en perspektivering til Anders Bodelsens novelle Drivhuset.

Uddrag
Et digt er en tekst skrevet af en digter. I et digt må man gøre alt, man kan opfinde nye ord og lignende. Der findes forskellige slags digte f.eks. lyriske (med følelser) og episk (fortællende). Dette digt er episk, fordi der fortælles om en ung drengs hverdag. Læser man mellem linjerne, er det også lyrisk, da man fortælles om hans tanker og følelser. Disse følelser findes især i tredje og syvende strofe.
Digtet er skrevet i 1965. I 1960'ernes Danmark blev almindelige arbejdere parcelhusejere og det var tiden for Danmarks økonomiske vækst. Samtidig kom fjernsynet og andre hjælpemidler i hjemmet frem og blev enhver mands eje. I digtet bliver forældrene ikke beskrevet særlig nært. Faktisk er det kun faren der for en kort bemærkning bliver nævnt i første strofe. Alligevel fremgår det af stemningen at forældrene har skabt nogen trygge, vaneprægede rammer for deres søn (som jeg antager fortælleren er)... [læs mere nu]