Befolkningspyramide i Hjørring | Rapport i Geografi

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
  • Folkeskole 9. klasse
  • Geografi FSA
  • Ingen givet
  • 6
  • 2005
  • PDF

Befolkningspyramide i Hjørring | Rapport i Geografi

Rapport i Geografi som indeholder en undersøgelse af Hjørrings befolkningspyramide.

Indhold

Fakta om Hjørring kommune:
Beskrivelse af Hjørring Kommunes befolkningspyramide:
Analyse af pyramidens udseende:
Sammenligning med Sindal kommune:
Kilder

Uddrag

Fakta om Hjørring kommune:

Hjørring kommune, som er en primærkommune i Nordjyllands amtskommune, blev dannet ved den store kommunalreform i 1970 ved sammenlægning af kommunerne: Bjergby-Mygdal, Hjørring, Rubjerg-Mårup, Sankt Hans-Sankt Olai, Skallerup-Vennebjerg, Tårs og Vrejlev-Hæstrup.
I alt har Hjørring Kommune 35625 indbyggere1 fordelt på 311,38 km2, hvilket giver en befolkningstæthed på 114 indbyggere pr. km2, hvilket er lidt under Danmarks befolkningstæthed, som er på 122 indbyggere pr km2.
Den største by i Hjørring kommune er Hjørring by med 24.974 indbyggere. Mindre byer i kommunen er Bjergby by med 726 indbyggere, Harken by med 246 indbyggere, Lønstrup by med 526 indbyggere, Poulstrup by med 499 indbyggere og Tårs by med 1.891 indbyggere. De resterende 6763 indbyggere må så bo i landdistrikterne i Hjørring kommune . Ud fra disse tal ses det at Hjørring by udgør godt to tredjedele af Hjørring kommunes befolkning, og må derfor være det vigtigste knudepunkt i kommunen. Derudover er Hjørring by også et vigtigt knudepunkt i Vendsyssel, dels pga. dens centrale placering og dels pga. dens størrelse.
Lønstrup er dog heller ikke en by uden nogen betydning, da byen er en ret fremtrædende og blomstrende turistby om sommeren.

Beskrivelse af Hjørring Kommunes befolkningspyramide:

Starter vi fra bunden af ses det, at der er ganske naturligt overskud af mænd, ligesom på pyramiden over Danmarks befolkning. Fra 5-10 årige er der en talje, dog er der samlet flere børn end i Danmark. Fra 10-20 årige er der stadig et overskud af drenge og samlet er der flere børn end i hele Danmark. Fra 20-25 år er der et overskud af kvinder, hvilket der ikke i Danmark generelt. Fra 25-35 årige er der et stadigt naturligt overskud af mænd. Samlet er der færre 25-35 årige end i Danmark. Fra 35-40 årige er der et kønsoverskud af kvinder, hvilket der ikke er på pyramiden over Danmarks befolkning. Fra 40-45 årige er der stort set lige mange mænd og kvinder i Hjørring såvel som i Danmark. Fra 45-50 årige er der en skulder på mændenes side og et betydeligt overskud af mænd. Skulderen kan også findes på Danmarks pyramide, dog på begge sider. Fra 50-55 årige sker der et betydeligt fald i antallet af personer i alt, hvilket stemmer overens med Danmarks pyramide, dog er der i Hjørring et overskud af mænd. Og endelig fra 55-100 årige er der et betydeligt fald i antallet af personer, dog ligner pyramiden stort set den danske. Hele vejen fra 55 og opad er der et naturligt overskud af kvinder, ligesom der er i Danmark.
Generelt kan man sige at befolkningspyramiden for Hjørring kommune fra 1. januar 1994 ligner pyramiden for hele Danmark, med et generelt forløb hvor man kan konstatere en svag regressiv udvikling, idet børnetallet... Køb adgang for at læse mere

Befolkningspyramide i Hjørring | Rapport i Geografi

[1]
Bedømmelser
  • 24-05-2002
    Den er god og fortæller meget om emnet og den er uddybet