Biologi: opgave om forurening i naturen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
  • Folkeskole 9. klasse
  • Biologi FSA
  • 12
  • 10
  • 2571
  • PDF

Rapport: Biologi: opgave om forurening i naturen

Jeg gennemgår forskellige typer af forurening, bl.a. syreregn og partikelforurening.

Indhold

Hvilke miljømæssige problemer opstår ved afbrænding af fossile brændstoffer? 3
Hvad kan der gøres, for at mindske afbrændingen af fossile brændstoffer? 3
Hvad er drivhuseffekt, hvor opleves konsekvenserne af drivhuseffekten og hvad kan vi gøre, for at mindske drivhuseffekten? 4
Hvordan påvirkes miljøet af syreregn? 5
Hvad er partikelforurening, og hvordan påvirkes helbredet af dette? 6
Hvordan renses drikkevandet? – tag udgangspunkt i rensningsanlæg Lundtofte 7
Hvorfor er det nødvendigt at rense spildevandet? 8
Hvordan behandles vores affald og giv forslag til hvorledes affaldsmængden kan nedbringes? 9
Kildeangivelse: 10

Uddrag

Hvilke miljømæssige problemer opstår ved afbrænding af fossile brændstoffer?
På jorden er der gennem mange millioner år blevet nedbrudt organisk materiale, som er blevet lag-ret under højt tryk i undergrunden. Her har det undergået biologiske og kemiske processer, og er blevet omdannet til kul i fast form, olie eller naturgas – fossile brændstoffer. Dette er en naturlig proces med formål at regulere atmosfærens CO2-indhold, og i mange år har der være en balance mellem frigivelse og optagelse eller lagring af kul.
I løbet af industrialiseringen har vi mennesker dog fået øjnene op for energimængden i fossile brændstoffer. Fossile brændstoffer har et højt energiindhold, og er enkelt og effektivt at udvinde. Problemet ved afbrændingen af fossile brændstoffer, er dog, at det kulstof som jorden, på naturligt vis, har oplagret i mange år pludseligt frigives med en fart, hurtigere end planterne på globalt plan kan optage, eller jorden, via andre funktioner, kan nedlagre. CO2, eller kuldioxid, dannes nemlig ved afbrænding af fossile brændstoffer eller andet organisk materiale, hvis der samtidigt er til-strækkeligt ilt til stede. Derved skabes unaturligt og menneskeskabt CO2 overskud. CO2 er en drivhusgas, og fremmer drivhuseffekten, noget jeg vil komme ind på senere... Køb adgang for at læse mere

Biologi: opgave om forurening i naturen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.