Biologi: Opgave om fotosyntese og skoven

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
  • Folkeskole 9. klasse
  • Biologi FSA
  • 11
  • 11
  • 3089
  • PDF

Rapport: Biologi: Opgave om fotosyntese og skoven

Jeg besvarer en række spørgsål om fotosyntesen, plantens opbygning og skovens sammensætning.

Indhold

1) Beskriv hvad der sker i fotosyntesen, og hvad der dannes. Din beskrivelse skal illustreres. Gerne med formler.
2) gør rede for, hvad der sker når planter og dyr dør. Kom ind på stofkredsløbet i skoven.
3) Beskriv hvad et blad er, og hvad det består af.
4) Forklar planternes transportsystem. Kom ind på begreberne vedkar og sikar.
5) Forklar hvordan planter bliver bestøvet. Nævn flere måder.
6) Forklar hvorfor anemonerne blomstrer i det tidlige forår. Beskriv den symbiose anemonen danner med bøgetræer.
7) Hvad sker der under planternes respiration?
8) Beskriv forskelle og ligheder mellem to forskellige skovtyper. Brug dine jordbundsundersøgelser.
9) Tegn et tværsnit af en plante og beskriv de forskellige dele.
10) Lav en illustration over en vandpest, som du har mikroskoperet..
11)Du skal tegne en plantecelle og forklare, hvordan den er opbygget. Tegn også en dyrecelle. Du skal beskrive forskellen på de to celletyper..
11) Konklusion.
Litteraturliste

Uddrag

Fotosyntesen er den proces hvor lysenergi fra solen indfanges og omdannes til en energiform der kan udnyttes af levende organismer. Processen udføres af grønne planter, alger og nogle få bakterier. I selve fotosynteseprocessen omdannes kuldioxid og vand til sukkerstof og ilt. Processen drives som før nævnt af lysenergi fra solen. Den omdannes til kemisk energi og indbygges sammen med kulstof i sukkerstoffet glukose. Ved fotosyntese omdanner klorofyl lyset til kemisk energi. Da klorofyl er grønt, tilbagekastes en betydelig del af netop det grønne lys, hvorved bladene får deres karakteristiske grønne farve. Ilten udskilles nærmest som et affaldsstof. Heldigvis for os, da vi ikke kunne overleve uden ilt!
Nedenfor er fotosyntesen beskrevet på en biokemisk form:... Køb adgang for at læse mere

Biologi: Opgave om fotosyntese og skoven

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.