Biologi Opgave om Frøer i Danmark

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
  • Folkeskole 9. klasse
  • Biologi FSA
  • Ingen givet
  • 3
  • 816
  • PDF

Rapport: Biologi Opgave om Frøer i Danmark

Opgave i Biologi FSA, som jeg skrev om frøer i Danmark, hvordan frøer lever, og hvordan de går fra haletudser til frøer. Jeg kigger på levevis og årets gang for frøen.

Uddrag

"Jordens middelalder gik de på land fra en fiskegruppe, som står den nulevende lungefisk nær. Det blev de første landlevende hvirveldyr, men med en langt mindre rolle end dengang. Nogle steder er de endda ved at blive fortrængt af landbruget.

Nogle springpadder har en før-yngletid fra de ankommer til ynglestedet til de er i den rette ynglestemning. I begyndelsen af før-yngletiden er deres flugttærskel meget lav, men jo nærmer de kommer yngletidspunktet jo højre bliver flugttærsklen. Samtidig udvider de også deres aktivitetsperiode så de bliver lige så aktive om dagen som om natten.

I takt med at før-yngletiden skrider frem bliver hannernes trang til at parre sig større og han begynder at søge efter en hun."... Køb adgang for at læse mere

Biologi Opgave om Frøer i Danmark

[1]
Bedømmelser
  • 28-02-2006
    den er fin