Biologi: opgave om Vandets kredsløb

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
  • Folkeskole 9. klasse
  • Biologi FSA
  • Ingen givet
  • 5
  • 1422
  • PDF

Rapport: Biologi: opgave om Vandets kredsløb

Jeg gennemgår vandets kredsløb og fokuserer især på kredsløbet i Danmark.

Indhold

Indledning
Beskrivelse af arbejdsform og metode
Redegørelse for arbejdets indhold, de svar som er fundet, de konklusioner, man kan drage
- Fordampning og nedbør
- Balancen mellem fordampning og nedbørsmængden
- Vores indflydelse på vandets kredsløb
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

I Danmark får vi det meste af vores drikkevand fra grundvandet. Grundvandet er ikke uudtømmeligt. På jordkloden og i atmosfæren er der en begrænset mængde vand. Det vand indgår i et kredsløb.

I Vandets kredsløb sker der det, at der kommer noget nedbør i form af regn, slud, sne, hagl mv. Det kommer ned på landjorden og siver til grundvandet eller afstrømmer gennem bække, åer og søer til havet. Herfra fordamper det fra overfladen og bliver fortættet til skyer.

Man kan godt sige, at det er et genbrugssystem, fordi det vand der falder som nedbør på landjorden eller i havet, før eller siden vil fordampe op i atmosfæren og blive til skyer. Skyerne regner og vandet er på landjorden eller i havet igen. Der kan gå meget lang tid før et vandmolekyle lander på jorden, til det fordamper igen. Den nedbør, der falder på f.eks. Sydpolen eller Nordpolen, fryser til is og bliver en del af ismasserne. Vandet kan være bundet i isen i tusinder af år, før det igen smelter og fordamper... Køb adgang for at læse mere

Biologi: opgave om Vandets kredsløb

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.