Biologi Rapport om Fårup Sø

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
  • Folkeskole 9. klasse
  • Biologi FSA
  • 10
  • 8
  • 1350
  • PDF

Biologi Rapport om Fårup Sø

Rapport i Biologi om Fårup Sø, som forklarer en lang række ting om flora og fauna ved Fårup Sø. Vi udførte en indeksering af dyr, og bagefter har jeg (i opgaven) forklaret fødepyramiden, græsningsfødekæden, nedbryderfødekæden, og en række vækstfaktorer for Fårup Sø. Opgaven er skrevet i Biologi FSA.

Indhold

Fårup Sø
Beliggenhed:
Dannelse:
Topografi:
Vandmængde:
Tilstrømning/afstrømning:
Opland:
Vejle amts mål for søens miljøtilstand:
Dyr:
Station 2:
Undersøgelser station 2:
Sigtdybde:
Temperatur:
PH-værdi:
Fosfat:
Nitrat og ilt:
Fødepyramide:
Forklaring på Fødepyramide:
Fødenet:
Forklaring på fødenet:
Græsningsfødekæde:
Forklaring på græsningsfødekæde:
Nedbryderfødekæde:
Forklaring på nedbryderfødekæde:
Konklusion:
Kilder:

Uddrag

"Fårup Sø:

Beliggenhed: En lille del af det sydvestlige Fårup Sø ligger i Egtved kommune, resten ligger i det sydvestlige af Jelling kommu- ne, tæt på Jelling by.

Søen ligger placeret i en øst- vestlig vendt tunneldal, så vinden kan blæse igennem søen uden modstand.

Dannelse: Søen blev dannet af smeltevand, og regnvand, der løb ned gennem vandløbene og åerne, og som derved har den skabt en lavning i terrænet. Søbunden bestod oprindeligt af ler og sand, men efter sidste istid blev der aflejret ferskvandsdynd på bunden af søen."... Køb adgang for at læse mere

Biologi Rapport om Fårup Sø

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.