Biologirapport om Bioethanol

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
 • Folkeskole 10. klasse
 • Biologi FSA
 • 9
 • 13
 • 2277
 • PDF

Biologirapport om Bioethanol

Min rapport om Bioethanol, og fossile brændstoffer, samt vores miljø. Jeg fokuserer på bioethanol, og hvordan man fremstiller dette, samt hvordan det ser ud kemisk. Det gøres bl.a. ved et gæringsforsøg, og destillation, og et kig på organisk kemi.

Min indledning lød:
Miljøet er livsnødvendigt for levendeorganismer. Så jeg synes at vi skal finde nogle andre løsninger til vores energiforbrug, som brintpille og bioethanol. Det vil gøre en stor forskel. Så derfor jeg har skrevet den her rapport, det vil også hjælpe mig med at komme i gennem eksaminerne. Læs mere om bioethanol og CO2-Neutral. Det vil forklare hvor godt det er for miljøet.

Elevens kommentar

Jeg skrev den for et stykke tid siden, i Biologi FSA.

Indhold

Indledning 3
Kulstofkredsløbet 4
CO2 – Neutralt 4
Gærcelle og hvordan indgår gæring i kulstofkredsløbet? 5
Hvad er Bioethanol? og Hvad er fordelene ved at benytte bioethanol frem for olie? 6
Hvad er organisk kemi? 6
Hvad er alkaner, alkener og alkyner? 6
Isomeri, spejlbillede og cis-trans 7
Stofs brændværdi 8
Verdens energiproblemer 9
Brændværdi forsøg 9
Gæringsforsøg 10
Destillation af gæring 11
Konklusion: 13
Kildehenvisning 13

Uddrag

"Kulstofkredsløbet:
Kuldioxid(CO2) er det stof, der kommer af en forbrænding. Men kulstofkredsløbet består af fotosyntese og respiration som blev kaldt CO2 – neutral, det vil sige, den samme mængde CO2 som planter optager om dagen, er også den samme mængde CO2 der kommer ud af alle organismes celler(mitochondrier), når der sker en forbrænding.

I respirationen ansættes kulstof til kuldioxid. Fotosyntese gør det modsat af respiration, den omsætter kulstof fra kuldioxid.
Men når vi tager olie/kul op fra jorden, og brænder det så kommer der mere og mere CO2 i atmosfære, så bliver CO2s koncentration større.

Men jeg mener at det ikke skader så meget, inden for kort tid(70år).
Fx fotosyntese kaldes for bruttoprimærproduktion (Løn før skat) kaldes for BPP, så trækker vi planternes respiration(skat) kaldes for R, også får man Nettoprimærproduktion, NPP
BPP – R = NPP.

Hvis respirationen er større end bruttoprimærproduktion så bliver bruttoprimærproduktion til minus. Det vil sige, når der kommer for meget CO2 i atmosfæren, mere end alle planterne har brug for, så forstyrrer det planternes system.

Til sidst laver planterne mindre O2 til sidst ingen ting. Fordi det mængde CO2 de optager kan ikke lige pludselig blive større.

Fotosyntese er når planterne optager lys, vand og kuldioxid. Også kommer der glukose, oxygen og ATP.
Lys(energi) + 12H2O + 6CO2 + -> C6H12O6 + 6O2 + 6H2O
Om aftenen sker der noget andet, fordi for at planterne skal leve videre, skal de bruge energi, og det er der ikke om aftenen. Det kaldes Respiration.

C6H12O6 + 6O2  6H2O + 6CO2 + ATP
"... Køb adgang for at læse mere

Biologirapport om Bioethanol

[3]
Bedømmelser
 • 26-11-2010
  Niice opgave kan sku bruges tl noget ;D
 • 20-05-2010
  Oki opgave, mangler dog noget teori
 • 21-08-2015
  flooooooooooooooot >-<