Biologirapport om livet i ferskvand

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
  • Folkeskole 9. klasse
  • Biologi FSA
  • 12
  • 15
  • 4561
  • PDF

Biologirapport om livet i ferskvand

Biologirapport om livet i ferskvand. I rapporten står der om en række forskellige dyr og planters liv i stillestående ferskvand. Der står bl.a. om åndingsmetode, føde, parring osv.

Indhold

Dafnien

Hundeiglen
Skorpionstægen
Sammenhæng mellem åndingsskema og vandkvalitet
Smalbladet Dunhammer
Andemad
Almindelig vandpest
Skallen
Aborren
Lille Lappedykker
Skarven

Uddrag

Dafnien er et lille planktonspisende krebsdyr. Det har mellem fire og seks par ben og bliver op til 5 mm lang. Hannen måler cirka 1,5 mm og hunnen måler 3,5 mm. Farven varierer og kan enten være rødlig, gullig, brunlig eller grønlig. Dafnier er runde og for- og bagkroppen er dækket af et bredt og ovalt 2-delt skjold. Skjoldet er helt gennemsigtigt, så man tydeligt kan se dyrets indvolde og som regel også se, hvad dyret er i gang med at æde. Hovedet er også dækket af et lille skjold. På hovedet sidder der to forholdsvis store øjne og to par antenner. Ligesom hos andre krebsdyr bliver antenner, også kaldet følehornene, brugt til at svømme med. Hos dafnien er det det andet par af de to par følehorn, som bliver brugt som svømmeredskab. Dafnien har gennem evolution udviklet sig, sådan at de to følehorn, som bliver brugt til svømmeredskaber, er større end det andet par, så den kan svømme hurtigere. På forkroppen har dafnien en række bladformede lemmer, som den bruger, når den skal fange sin føde. Det gør den ved at bladene former en slags fangstkurv. På de forreste ben, har dafnien også nogle tykke børster, som fungerer som en slags ruse, der sorterer ting fra, som dafnien ikke spiser... Køb adgang for at læse mere

Biologirapport om livet i ferskvand

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.