Næringstoffer i jorden | Rapport

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
  • Folkeskole 9. klasse
  • Biologi FSA
  • 10
  • 6
  • 1122
  • PDF

Næringstoffer i jorden | Rapport

Rapport i Biologi FSA, om næringsstoffer i jorden, og hvordan man kan påvise disse ved forsøg. Vi arbejdede med forskellige jordprøver, og skulle desuden beskrive planters leveforhold, og tegn på at planter mistrives.

Vi havde formålet:
"Vi skal i arbejdet med denne rapport øve os i at lave jordprøver, og herigennem anvende teorier om jordbundsforhold og planteliv.
Til dette formål har vi fire forskellige jordprøver.
Dansk jord: 1. skrænt, 2. søbred, 3. mosejord
Islandsk jord: 4. jordvold ved parkeringsplads."

Indhold

Rapport om Næringsstoffer I Jorden
Formål
Hypotese
Teori
Beskrivelse af de forskellige stoffer/næringssalte, som planterne har brug for. Hvilke krav er der til at planterne kan optage dem?
Hvilke planter vokser godt i sur og basisk jord?
Tegn på hvorledes planter trives/mistrives.
Hvorledes er mit forsøg udført?
Forsøgsopstilling
Resultater
Konklusion

Uddrag

"HYPOTESE:
Jeg antager at de nedenstående næringsstoffer vil være at finde i henholdsvis jord fra skrænt, sø og mose i følgende mængder:
Skrænt Sø Mose
NH4+ Middel Høj Lav
NO2- Middel Høj Middel
NO3- Høj Høj Høj
PO4- Middel Middel Høj
pH Neutralt Let basisk Neutralt

TEORI
HVILKE NÆRINGSSALTE ER VIGTIGE FOR PLANTERNE I HVILKEN MÆNGDE OG HVORFOR (MIKRO- OG MAKRONÆRRINGSSALTE)?
Planter har brug for 16 næringsstoffer for at vokse. Ni af dem er makronæringsstoffer, dem bruger planterne mere end 1000 ppm af, resten er mikronæringsstoffer, den bruger planterne under 1000 ppm af.

ppm står for ”parts per million” det betyder milliontedele. Forskellige planter bruger forskellige mængder af de forskellige stoffer, derfor kan du ødelægge jorden ved at plante det samme flere år i træk."... Køb adgang for at læse mere

Næringstoffer i jorden | Rapport

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.