Black Lives Matter og raceulighed

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
  • Folkeskole 9. klasse
  • Projektopgaven i 9. kl. FP9
  • Godkendt
  • 11
  • 2108
  • PDF

Black Lives Matter og raceulighed

Projektopgave om Black Lives Matter og raceulighed.

Opgaven handler om BLM og raceuligheds udvikling samt optrapning og nuværende udtoning.

Problemstilling
Hvorfor har Black Lives Matter bevægelsen udviklet sig de seneste år, og har protesterne formindsket ulighederne mellem diverse racer?

Arbejdsspørgsmål
Hvor stor er uligheden mellem de forskellige menneskelige racer?Hvad er Black Lives Matter?
Hvordan har sociale medier haft indflydelse på BLM bevægelsen?Hvorfor har der været behov for protesterne omkring BLM?
Har protesterne gennem tiden hjulpet på verdensproblemet omkring raceulighed?
Kan amerikansk BLM og dansk BLM sammenlignes hvis ja - hvordan?Kan man argumentere for, at George Floyds død trods alt har medført noget godt?

Lærers kommentar

I har igennem hele forløbet haft et fantastisk godt samarbejde. I har hver dag lavet
en plan og gennemført det, som I havde planlagt. I har holdt humøret oppe gennem
vittigheder og halvplatte jokes samt suppleret og inspireret hinanden på bedste vis.
Flot!
Jeres problemstilling har været omdrejningspunktet i hele projektet, og det viste I bla.
i konklusionen under fremlæggelsen. Godt og meget struktureret. Problemstillingen
lyder sådan: ‘Hvorfor har Black Lives Matter bevægelsen udviklet sig de seneste år,
og hvordan har protesterne formindsket ulighederne mellem diverse racer?'
Jeres fremlæggelse var særligt fantastisk i en tid, hvor vi arbejder over Meet. I havde
forstået, hvordan man kan arbejde med de muligheder, som man har, og hvordan
man på bedste vis kan gøre det levende. I står op på skift, har nøje udvalgt jeres tøj,
og retorisk er I meget stærke alle fire.
Jeres slides er illustrative og visuelle; alt sammen med til at styrke forståelsen for
modtagerne. Det er super vigtigt, at man kan nå sin modtagerskare, og det kunne I.
Produktet var ligeledes super godt. I lavede et debatprogram og filmede det med en
vært, to gæster og en mand i marken. Fin dynamik hele vejen igennem. I kunne
have brugt lidt flere filmvinkler og evt. zoomet ind, men I valgte noget andet og
kunne argumentere for det.
I var i København og indsamlede data. I stillede tilfældigt forbipasserende
spørgsmål, var tæt på historierne og behandlede efterfølgende de indsamlede data.
Super godt og eksemplarisk arbejde.
Godt gået!

Indhold

Indledning
Problemstilling
Arbejdsspørgsmål
Hvor stor er uligheden mellem de forskellige menneskelige
racer?
Hvad er Black Lives Matter?
Hvordan har sociale medier haft indflydelse på BLM
bevægelsen?
Hvorfor har der været behov for protesterne omkring BLM?
Har protesterne gennem tiden hjulpet på verdensproblemet
omkring raceulighed?
Kan amerikansk BLM og dansk BLM sammenlignes hvis ja -
hvordan?
Kan man argumentere for, at George Floyds død har medført
noget godt?
Konklusion
Perspektivering
Kildeliste
Drejebog

Uddrag

Indledning
Emnet En mindre ulig verden lægger op til en række forskellige problemstillinger. I vores gruppe har vi valgt at fokusere på et stort globalt problem - nemlig racisme og hvilken betydning Black Lives Matter har for bekæmpelse af uligheden. I medierne er der et stort fokus på Black Lives Matter og racediskrimination. Selvom slaveriet blev ophævet for mange år siden er der stadig stor ulighed, og vi mener derfor at emnet er både aktuelt og relevant at arbejde med.

Hvor stor er uligheden mellem de forskellige menneskelige
racer?
“Raceproblemet i U.S.A. er følgen af en fordom som en stor del af den hvide befolkning har arvet fra forfædrene. Den består i at se ned på negre, mere eller mindre, alene på grund af deres race.”
(Citat. Knud Waaben, Den Amerikanske neger og forfatningen, 1966)

Mørkhudede mennesker har siden slaveriets start i 1497 været undertrykt. Gennem flere hundrede år er slaver blevet købt og solgt, som var de husdyr.
Også i Danmark var der slaver på de Vestindiske øer. De fik deres frihed, da Peter von Scholten i 1848 proklamerede deres frigivelse. Sytten år efter i 1865 fik de amerikanske slaver deres frihed efter borgerkrigens afslutning.

Efter slaveriets ophævelse blev mørkhudede mennesker dog stadigvæk set ned på. I 1955 blev en kvinde ved navn Rosa Parks arresteret efter at have nægtet... Køb adgang for at læse mere

Black Lives Matter og raceulighed

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.