Destillation af råolie | Rapport

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
 • Folkeskole 9. klasse
 • Fysik/kemi FSA
 • 11
 • 11
 • 2100
 • PDF

Destillation af råolie | Rapport

Jeg undersøger destillation af råolie og redegør i denne forbindelse for oliens historie, sammensætning og olieraffinaderier. Jeg beskriver også destillationsforsøget og kemien bag.

Indhold

Carbonhydrider 3
Historie 3
Carbonhydriders opbygning 4
Carbon 4
Hydrogen 4
Alkaner, alkener, alkyner og alkyler 5
Alkan 5
Alken 6
Alkyn 6
Alkyl 6
Alkantabel 7
Olieraffinaderi 8
Oliedestillation 9
Forsøget 9
Observationer af destillaterne 10
Konklusion 11
Litteraturliste 11

Uddrag

Råolie er opstået på havbunden for millioner af år siden, hvor et lag af dødt, organisk materiale (mikroskopiske planter og dyr) var blevet dækket af sand og ler og på den måde ikke havde forbindelse med ilt. Kombinationen af ingen ilt, meget højt tryk, passende temperatur og tilstedeværelsen af en bakterie, ved navn methanbakterie, har med tidens løb skabt olie.
I bund og grund kan man sige at det er solens energi, der er oplagret i olie. Solen har i sin tid givet energi til de mikroskopiske dyr og planter, der efterfølgende blev omdannet til olie. Under normale omstændigheder ville de døde dyr og planter have haft kontakt med ilt, og de ville i forrådnelsesprocessen have frigivet deres energi i form af varme. Men sagen var jo netop den, at de ikke var i forbindelse med ilt, og solens energi er dermed ikke gået tabt, men i stedet blevet oplagret i råolien... Køb adgang for at læse mere

Destillation af råolie | Rapport

[4]
Bedømmelser
 • 17-06-2014
  ...........................................................................
 • 11-06-2013
  Meget god. Indeholder gode fakta vedrørende alkaner/organisk kemi.
 • 13-12-2013
  Bedømt af Folkeskoleelev i 9. klasse
  kunne godt have mere præcise kidler men ellers meget fint
 • 21-11-2011
  Den er super god tip top dynamo lygte.