Det moderne gennembrud | Projekt

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
  • Folkeskole 8. klasse
  • Dansk FSA
  • 10
  • 12
  • 2439
  • PDF

Det moderne gennembrud | Projekt

Projekt i dansk, som handler om det moderne gennembrud, og dets store personligheder, udviklingen fra romantikken til det moderne velfærdssamfund, og hvor det moderne gennembruds store personligheder fik inspirationen fra.

Det interesserer os at undersøge de hændelser som ligger til grund for vores moderne vældfærdssamfund:

- Hvem var manden bag det moderne gennembrud?
- Hvad betegner det moderne gennembrud?
- Hvem var Louis Pio?
- Hvilke tanker, ideer og store personligheder prægede perioden?
- Hvilke ændringerne i samfundet. Har haft stor betydning for vores samfund i dag?
- Hvordan kunne opbruddet som fandt sted i Danmark fra 1870 til 1890 omfatte en
'samtidig' nytænkning på alle samfundets traditioner?
- Hvor fik det moderne gennembruds store personligheder inspirationen fra?

Problemformulering

Ud fra ovennævnte temaer har vi valgt at arbejde videre med spørgsmålet:

Hvor fik det moderne gennembruds store personligheder inspirationen fra?

Elevens kommentar

Perspektiveringen var lidt tynd

Indhold

Synopsis 3
Forord 6
Indledning Georg Brandes 7
Det moderne gennembrud 9
Arbejderbevægelsen 10
Louis Pio 11
Problemformulering 14
Analyse, diskussion og konklusion
Produkt

Uddrag

Forord

Det moderne gennembrud var i perioden i Danmark fra 1870 til 1914. Det moderne gennembrud omfatter mange ting i samfundet, som brydes op og undergår en markant forvandling. Hvordan kan alle disse forandringer netop ske næsten samtidig?
Forandringerne var kunst, litteratur, naturvidenskab og teknologi med mere. Med et slag var Danmark på vej mod begyndelsen til en velfærdsstat, hvor store industrier og virksomheder blev grundlagt. Dampmaskinen, telegrafen, telefonen og jernbanerne blev opfundet - industrialiseringen på land og i by begynder. På landet har folk svært ved at finde arbejde og landbefolkningen strømmer til byerne grundet armod og fattigdom, fordi der var stor arbejdsløshed og maskinerne havde overtaget størstedelen af arbejdet. Men trods af alt dette, var forventningerne til fremtiden og ...

---

Analyse, diskussion og konklusion

Nu kommer vi til vores analyse, diskussion og konklusion. Og vores analyse, diskussion og konklusion den er dannet på grund af vores problemformulering, som lyder ” Hvor fik det moderne gennembruds store personligheder inspirationen fra?”

Det hele startede med teknologiens fremskridt; det teknologiske område påvirkede en række opfindelser og tænkemåder i udviklingen i Danmark. Industrialiseringen havde betydet, at elektriske maskiner og strøm blev udviklet. Denne udvikling førte til en eksplosiv vækst i Danmarks infrastruktur, det vil sige en voldsom udbygning af det danske vej- transportnet og oprettelse af telegraf- og telefonlinjer på tværs af landet. Denne udvikling betød, at mennesker, varer og nyheder kunne rejse fra den ene ende af landet til den anden med en fart som aldrig før.
Alt i alt medførte den nye teknologi nye livsmønstre - nu var det blevet en del nemmere at rejse ud, og komme hjem igen.
Det tog mange mennesker brug i, også nogle af det moderne gennembruds personligheder som Georg Brandes, Louis Pio, Paul Geleff, Harald Brix, Holger Drachmann med mere.

Georg Brandes for eksempel tog på en dannelsesrejse, der bragte ham til flere af Europas Kulturcentre - Han rejste til Frankrig og boede der i perioden fra 1828 til 1893, og da han kom tilbage til Danmark var han blevet inspireret af den litteratur der prægede det øvrige Europa. Og han... Køb adgang for at læse mere

Det moderne gennembrud | Projekt

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.