Eksempel på Projektopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
 • Folkeskole 9. klasse
 • Projektopgaven i 9. kl. FSA
 • 10
 • 16
 • 4004
 • PDF

Eksempel på Projektopgave

9. klasse projektopgave, der er blevet udvalgt af Skolehjælpen, som eksempel på projektopgaven, og hvordan den kan opbygges og skrives således den møder kravene til denne opgavetype.

Indhold

Indledning 3
Problemstilling 4
Hvad er aktiv dødshjælp? 5
Historien om aktiv dødshjælp 7
Lovgivning og straf omkring aktiv dødshjælp 8
Livstestamenter 10
Det kristne syn på aktiv dødshjælp 11
For og imod aktiv dødshjælp 12
Det Etiske Råds mening 13
Statistikker 14
Konklusion 15
Kildeangivelser 16

Uddrag

Aktiv dødshjælp kaldes også for eutanasi, og er græsk. Eu betyder ”god”, og thanatos betyder ”død”. Aktiv dødshjælp er en handling, som forkorter menneskers liv ved at lade dem dø, før døden ville være indtruffet naturligt. Aktiv dødshjælp kan f.eks. ydes ved at give en dødelig overdosis af medicin. Aktiv og passiv dødshjælp udføres af læger, da der i de fleste tilfælde skal enten medicin eller virkemidler til, som kun findes i varetægt hos læger, eller kun kan skaffes af læger. Medlidenhedsdrab og assisteret selvmord kan i princippet udføres af hvem som helst, da der ikke nødvendigvis skal nogle virkemidler til, som kun læger, har adgang til.
Man skelner mellem fire forskellige former for dødshjælp:
Aktiv dødshjælp:....
Passiv dødshjælp: ....
Medlidenhedsdrab: ...
Assisteret selvmord: ...


I Danmark er aktiv dødshjælp ulovligt. Hvis man udfører aktiv dødshjælp efter begæring, straffes man efter straffelovens paragraf 239, som siger: ”Den, som dræber en anden efter dennes bestemte begæring, straffes med fængsel indtil 3 år eller med hæfte ikke under 60 dage”.
Hvis ikke drabet er sket efter begæring, straffes man efter straffelovens paragraf 237, hvor man med vilje foretager en handling, hvor formålet er at slå en anden ihjel. Dette straffes med fængsel fra 5 år og til livstid.
Hvis man er medvirkende til en anden persons selvmord, dvs. at den der ønsker at dø, selv udfører handlingen, men at personen får hjælp til at gøre dette, straffes man også. Her følger man straffelovens paragraf 240, som lyder: ”Den som medvirker til at, nogen berøver sig selv livet, straffes med bøde eller hæfte. Hvis handlingen foretages af egennyttige bevæggrunde, er straffen fængsel indtil 3 år”... Køb adgang for at læse mere

Eksempel på Projektopgave

[4]
Bedømmelser
 • 13-02-2014
  Det er en rigtig god opgave, hvor man blandt andet selv kan få vejledning til, at få bygget sin egen opgave op! :-)
 • 11-03-2014
  Jeg synes ikke rigtigt jeg fik noget ud af, at downloade opgaven :(
 • 08-02-2014
  Rart at man kan se, hvordan en projekt opgave skal skrives
 • 08-02-2014
  Giver et godt overblik over hvordan en opgave kan opbygges