Elektrolyse af vand | Rapport

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
 • Folkeskole 9. klasse
 • Fysik/kemi FSA
 • 12
 • 5
 • 1250
 • PDF

Elektrolyse af vand | Rapport

Vi foretager en elektrolyse af vand. Jeg beskriver forsøget og går i dybden med teorien bag.

Formålet ved forsøget, er at finde ud af hvad vand består af.

Indhold

Formål
Materialeliste
Forsøgsbeskrivelse
Teori

Uddrag

Man starter med at fylde 2/3 del af elektrolysekaret op med demineraliseret vand. Efter det fylder man de to reagensglas helt op til kanten med demineraliseret vand, og anbringer dem over Pt- elek-troderne. Efter det tilslutter man elektrolysekaret til jævnstrømkilden (12 V =). Igennem hele forsø-get skal jeg huske at holde øje med elektroderne og hvad der sker med dem. Nede i det deminerali-serede vand adskilles vandmolekylerne i grundstoffer. Vandmolekylet består af to hydrogenatomer og et oxygenatom, der er forbundet i en elektronparbinding.
Man skal huske at holde ens fingre over mundingen af de to reagensglas, når man sætter dem ned i elektrolysekarret, så man er sikre på at der ikke kommer luft ind i reagensglassene.
Når man tilslutter strømmen til elektrolysekarret brydes bindingerne i vandmolekylet... Køb adgang for at læse mere

Elektrolyse af vand | Rapport

[2]
Bedømmelser
 • 15-09-2014
  kunne bruge meget af det. få stavefejl ellers okay rapport
 • 27-06-2012
  Mangelfuld. Dog brugbar i visse henseender.