Energi - opgave i geografi

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
  • Folkeskole 9. klasse
  • Geografi FSA
  • 10
  • 4
  • 1022
  • PDF

Rapport: Energi - opgave i geografi

En geografi rapport om energi, hvor jeg også gennemgår en hydrotermfigur for New York.

Uddrag

Jeg har valgt emnerne energi og urbanisering, primært på grund af at de virker mest interessant. Energi er uundværligt i vores dagligdag, og energien får vi fra mange forskellige steder, det vil sige, at der er mange forskellige former for energi, hvor vi har 2 overordnede former, som er vedvarende energi og fossile brandstoffer. Den vedvarende energi er for eksempel vand, vind og sol energi, som også er de mest brugte energiformer, og så har vi de fossile brandstoffer, som for eksempel er olie og kul.
En hydrotermfigur er et diagram der viser mængden af nedbør og typisk den gennemsnitlige temperatur for årets måneder for et givent sted på Jorden — typisk med nedbøren vist som søjler, og temperaturen som en graf eller "kurve". Sådanne diagrammer kan give et hurtigt overblik over klimaet det pågældende sted, for eksempel. om det er koldt eller varmt, om der er en "regntid" på bestemte tider af året, og flere andre ting... Køb adgang for at læse mere

Energi - opgave i geografi

[1]
Bedømmelser
  • 21-10-2009
    jeg synes der mangler lidt kilder. opgaven er skrevet godt synes jeg personligt.