Etik - hvad er etik - projektopgave i dansk

Se flere bedømmelser 4 4 4 4 4 4 (4 bedømmelser)
Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.

Uddannelse

Folkeskole 9. klasse

Fag

Projektopgaven i 9. kl. FSA

Karakter

12

Antal sider

7

Antal ord

1601

Filformat

PDF

Rapport: Etik - hvad er etik - projektopgave i dansk

En rapport omkring emnet etik. Den prøver at give en definition på ordet.
Problemformulering
Hvad er etik? Hvad er nogle filosoffers holdninger til etik? Hvordan hænger etik og morale sammen? Hvilke forskelle og ligheder er der på de store religioners etiske holdninger? Er der nogle grundregler i etik? Global etik?

Lærers kommentar
Meget filosofisk, og på et højt intelektuelt plan. Langt over forventning.

Elevens kommentar
Jeg ville nok uddybe lidt.

Indhold
Forord med begrundelse
Definition af ordet
Morale?
Etik i religiøse sammenhænge
Etiske regler
Filosofi
Konklusion

Uddrag
Det er svært at komme med en hel klar definition af etik. Selve ordet stammer fra det græske ”ethos” der oversat til dansk betyder ”sædvane”. Det kan jo f.eks. være en sædvane at vågne ved daggry. Altså er etik noget der ligger helt automatisk til os, noget vi muligvis er blevet opdraget til at mene. En sædvane er en vane der er blevet til en del af dig.
Så man kan sige at når vi gør noget der er etisk rigtigt, er vi ”tro mod os selv”.
Efter at have læst en masse forskellige bud på hvad etik er, mener jeg at det må være en blanding mellem samvittighed, kultur, opdragelse, tidsperiode og vores naturlige medmenneskelighed. Jeg tror alle vi spiller ind på etikken. Etik er både noget vi er født med, og noget vi udvikler gennem opdragelse og erfaringer hele livet igennem. Den ligger inde i os... [læs mere nu]