Fascisme - opgave i samfundsfag

Se flere bedømmelser 6 6 6 6 6 6 (1 bedømmelser)
Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.

Uddannelse

Folkeskole 9. klasse

Fag

Samfundsfag FSA

Karakter

12

Antal sider

12

Antal ord

3929

Filformat

PDF

Rapport: Fascisme - opgave i samfundsfag

Vi skriver om fascisme og nazisme og de kendte ledere. Vi redegør for ideologierne og konsekvenserne af dem.

Skolehjælpen.dk's kommentar
Der mangler kilder.

Indhold
Fascisme
Nazisme
Holocaust
Særtræk ved Holocaust
Gruppens mening om emnerne

Uddrag
Selve ordet ”fascisme” blev oprindeligt kun brugt som definitionen til den autoritære, politiske bevægelse, der styrede Italien i årene 1922 til 1943. Bevægelsen, og derfor også Italien, var styret af diktatoren Benito Mussolini. Ordet har dog siden 1960’erne været opfattet som betegnelsen på en politisk ideologi. Ligesom nazistpartiet havde hagekorset, brugte fascistpartiet en stavknippe, kaldet fasces, som deres symbol. Et symbol der i det gamle Rom var brugt af liktorerne, en gruppe betjente, der beskyttede romerske embedsmænd.
Fascistiske partier blev dannet overalt i verden, og i en række lande fik disse partier tilstrækkelig tilslutning, især fra unge, hvilket gav dem politisk indflydelse. I Italien og Tyskland var tilslutningen så stor, at fascistiske partier kom til magten i henholdsvis 1922 og 1933, mens der i landene Spanien, Portugal, Østrig, Rumænien og Ungarn blev dannet fascistvenlige regeringer. Der var dog også lande, hvor tilslutningen var mindre, i Frankrig, Belgien og Finland deltog partierne kun i korte, men yderliggående fremstød mod arbejderklassen, og i Skandinavien, Holland og Storbritannien fik de dog kun ringe tilslutning... [læs mere nu]