Projektopgave om finanskrisen i Danmark

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
  • Folkeskole 9. klasse
  • Projektopgaven i 9. kl. FSA
  • 10
  • 12
  • 2949
  • PDF

Projektopgave om finanskrisen i Danmark

Projektopgave om finanskrisen i Danmark.

Indledning

Vi har valgt at skrive om emnet finanskrisen, fordi det er et, som fylder meget i ens hverdag. Det er et vigtigt problemstilling, da vi meget ofte hører om krisen i tv'et, radioen eller aviserne. Som sagt hører utroligt meget om krisen, men det ikke ensbetydende med at vi forstår, hvad krisen helt præ-cist betyder for os. Derfor vil vi gøre os klogere på netop det emne og undersøge, hvilken påvirk-ning og konsekvenser krisen har medført. Vi vil gerne have svar på, hvorfor vi har den finanskrise som vi har i dag, og hvilke konsekvenser det har medført.

I vores rapport kan du læse om, hvad forskellen på en økonomisk krise og en finanskrise er, samt baggrunden for den nuværende finanskrise. Hvilke problemer finanskrisen har skabt for samfundet da den kom til Danmark? Hvad man evt. kan gøre for at stoppe finanskrisen og, hvad vil der ske hvis man ikke stopper den i tide? Kan den nuværende krise sammenlignes med lignede kriser i historien? Såsom Wall Street krakket i 1929. Vi har valgt at koncentrere os om finanskrisen i Danmark, fordi det vil være for stort og indviklet at skrive om finanskrisen, som omhandler hele verdenen.

Indhold

Indledning
Hvad er forskellen på en økonomisk krise og en finanskrise?
Hvornår og hvordan opstod finanskrisen?
Finanskrisen kommer til Danmark
Har det skabt problemer for samfundet?
Påvirkningen og konsekvenserne
Hvordan kan vi stoppe finanskrisen?
Hvad sker der hvis den ikke stopper?
Sammenligning
Danmark i dag
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Hvad er forskellen på en økonomisk krise og en finanskrise?
Man hører tit i nyhederne og radioerne at Danmark er i en stor økonomisk krise og finanskrisen snart vil ramme os.
Men, hvad er forskellen på en økonomisk krise og en finanskrise? Forskellen på en økonomisk krise og finanskrise er ikke så stor. En økonomisk krise er når væksten ophører og bliver negativ, hvor ledigheden i arbejdsmarkedet for ét land begynder at stige dvs. at når vi taler om en økonomisk kri-se, rammer det kun samfundet og befolkning for ét enkelt land og har derfor ikke så stor betydning for andre lande.
Finanskrisen er meget upræcis størrelse. Den defineres ligesom en økonomisk krise. fFrskellen er bare, at det kan gå meget hurtigt, og spreder sig fra det ene land til det andet land, ligesom domino-effekten eller som en tsunami for den sags skyld. Tilliden til de forskellige firmaer, banke osv. bry-der fuldkommen ned, ligesom det der skete på Wall Street krakket i 1929. Resultatet af en sådan finanskrise er ofte at man ikke længere invester penge i udvikling, massefyringer bliver et velkendt fænomen og store arbejdsløsheden vil stige. Det er en økonomisk krise, som går over og bliver glo-bal, og som vil påvirke andre lande og deres økonomer ud i verdene.
Vi har fundet ud af, hvad forskellen er på de to kriser, selvom de ofte ligner hinanden, derfor ses forskellen først når man begynder at læse om det. Nu kan vi forstå det bedre og sikkert også når vi... Køb adgang for at læse mere

Projektopgave om finanskrisen i Danmark

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.