Opgave i samfundsfag om FN

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
  • Folkeskole 9. klasse
  • Samfundsfag FSA
  • Ingen givet
  • 3
  • 812
  • PDF

Opgave i samfundsfag om FN

Jeg besvarer en række spørgsmål om international politik og fokuserer især på FN.

Indhold

1. Hvilke årsager til krig kan du nævne?
2. Hvordan tror du årsagerne kan bekæmpes via FN?
3. Hvorfor er netop USA, Rusland, Frankrig, England og Kina permanente medlemmer af FN's sikkerhedsråd?
4. Hvilken betydning har vetoretten? Fordele og ulemper?
5. Danmark betaler 0,6 % af FN's budget, mens USA betaler 25 %. Hvilken betydning tror du, andelen i budgettet har for et lands indflydelse?
6. Hvordan kan man afgøre, hvornår nogen eller noget udgør en trussel mod international fred eller sikkerhed?
7. Hvilke interessekonflikter tror du kan opstå i forbindelse med en sådan afgørelse?

Uddrag

FN kan gøre forskellige ting. Der kan indsættes soldater fra FN's fredsstyrke og/eller gennemføres sanktioner. Sanktioner kan indebære forbud mod våbeneksport til det pågældende land, handelsboykot eller indskrænkninger med hensyn til finansielle overførsler. De kan også involvere afbrydelse af flyforbindelser. Almindeligvis indfører sikkerhedsrådet sanktioner for at forsøge at ændre en regerings adfærd, der er en trussel mod international fred og sikkerhed. Der kan også indgås flere og bedre handelsaftaler med et land, så landet indser det gode i sam¬arbejde og forhandling og på den måde stopper sine foretagender. FN kan også gå ind og forebygge, at lande vil ende i stor fattigdom eller opleve en for stor økonomisk tilbagegang Denne forebyggelse gør at landet bl.a. får flere økonomiske og politiske ressourcer, så de selv har mulighed for at løse mulige konflikter... Køb adgang for at læse mere

Opgave i samfundsfag om FN

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.