Måling af Blodtryk

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
  • Folkeskole 9. klasse
  • Biologi FSA
  • 9
  • 4
  • 678
  • PDF

Rapport: Måling af Blodtryk

Formålet med forsøget var at bestemme blodtrykkets normalværdi for unge på vores alder ved at bestemme en middelværdi for hele klasse.

Indhold

Formål
Teori
Hypotese
Materialer
Metode
Data
Diskussion
Konklusion

Uddrag

Teori:
Hjertet er drivkraften i kredsløbet og sørger for at blodet løber ud i blodårerne. Blodet strømmer rund i kroppen på to forskellige måder. Den ene er ved hjælp af hjertemusklen mens den anden sker ved hjælp af venepumpen.
Det kaldes for den arterielle del og den venøse. Venepumpen bruger dog andre muskler til at ” hjælpe sig”. Hvis Venepumpen ikke får pumpet nok blod ud kan ...

---

Metode:
Vi startede alle med at måle vores systoliske blodtryk, Diastolisk blodtryk og puls, det gjorde vi ved hjælp af et blodtryksapparat.
På vores højre arm fastspændte vi den, ved oppustning stoppede den vores kapillærer, da den var nået til den fastsatte maksimumværdi, lukkede den luften ud.
Under denne udluftning kunne den måle hjertes funktionstryk, det systoliske pulsslag. Efter det systoliske pulsslag kom det Diastolisk pulsslag, det er når hjertet holder pause. Samtidigt med dette målte den vores pulsslag.
Alle disse data som vi fik fra klassen ses herunder i datatabellen... Køb adgang for at læse mere

Måling af Blodtryk

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.