Projektopgave om forurening

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
 • Folkeskole 9. klasse
 • Projektopgaven i 9. kl. FSA
 • 10
 • 14
 • 3018
 • PDF

Projektopgave om forurening

Forurening
Umiddelbart efter den industrielle revolution talte kun få om forurening. I dag er forurening et stort problem. Der findes mange forskellige former for forurening. Vi har valgt at behandle luft- og vandforurening samt at fokusere på den globale opvarmning, som mange mener bl.a. skyldes vores stigende udslip af drivhusgassen kuldioxid (CO2). Vi vil gerne komme ind på hele problematikken om global forurening og redegøre for de konsekvenser, de nævnte typer for forurening kan have.

Vi tager udgangspunkt i følgende spørgsmål:
• Hvad karakteriserer forandringen?
• Hvordan og på hvilket grundlag fandt forandringen sted?
• Hvilke kræfter var/er hoved ansvarlige?
• Hvad er konsekvensernes karakter, omfang og udbredelse?
• Hvilke konsekvenser havde forandringen for det enkelte menneske?
• Hvordan blev/bliver forandringen modtaget af omverdenen?

Elevens kommentar

Flot arbejde drenge, grunden til i ikke fik tolv var at der var enkelte ting som gik igen, og i manglede nogle få emner så som syre-regn og støjforurening, ellers super godt.

Indhold

Side 1 Problemstilling
Side 2 Hvad karakteriserer forandringen?
Side 3 Hvad karakteriserer forandringen?(forsat)
Side 4 Hvordan og på hvilke grundlag fandt forandringen sted?
Side 5 Hvordan og på hvilke grundlag fandt forandringen sted?(fortsat)
Side 6 Hvilke kræfter var/er ansvarlige?
Side 7 Hvad er konsekvensernes karakter, omfang og udbredelse?
Side 8 Hvilke konsekvenser havde forandringen for det enkelte menneske?
Side 9 Hjemmelavet model af det forsvindende drikkevand 1
Side 10 Hjemmelavet model af det forsvindende drikkevand 2
Side 11 Hvordan blev/bliver forandringen modtaget af verdenen?
Side 12 Afslutning
Side 13 Litteraturliste

Uddrag

Hvad karakteriserer forandringen?
Helt tilbage til mennesket begyndelse har vi forurenet, den eneste forskel på dengang og nu er omfanget og mængden af forurening.
I den tidlige stenalder (jagerstenalderen) smed folk deres affald i bl.a. havet, fordi de mente ha-vet var uendeligt og derfor ville det ikke have nogen betydning. Det betød heller ikke så meget i stenalderen at menneskerne bare efterlod dyrerester, afføring osv. overalt i naturen, for det at der ikke var så mange mennesker og at man hele tiden flyttede fra sted til sted for at få bedre jagt muligheder, gjorde at det ikke havde nogen betydning for hverken miljøet eller hygiejnen blandt menneskerne. Da menneskerne så lærte at dyrke jorden (bondestenalderen), slog de sig ned på ét sted. Dette havde en væsentlig betydning for deres hygiejne, fordi at deres efterladenskaber og affald hobede sig op. Dette havde dog ikke den store betydning for miljøet, selvom dette ofte betød at affaldet blev samlet på ét sted, hvilket bare medførte at jorden under det blev udpint.
Omkring 1800-tallet, da industrialiseringen begyndte, var der for første gang tale om forurening i sådan en grad at det havde betydning for verdens miljø.De mange nye fabrikker udledte enorme mængder CO2. Dette bidrog ikke kun til luftforurening, som førte til fx lungesygdomme, men også til et helt nyt fænomen; Global Opvarmning.
Svenskeren Svante Arrhenius vurderede i 1896, at hvis atmosfærens koncentration af CO2 blev for-doblet, ville det føre til en global temperaturstigning på 5-6 grader, men mange mente at havene bare ville optage den ekstra mængde CO2 og de fleste kunne kun se fordele ved en sådan tempera-... Køb adgang for at læse mere

Projektopgave om forurening

[3]
Bedømmelser
 • 08-01-2012
  edøm dit download og tjen 15 point 1. Angiv stjerner (fra 1-6 hvor 6 er bedst): 2. Skriv en kommentar. Kommentaren skal besvare et eller flere af følgende spørgsmål: - Hvad er godt? - Hvilken del gav dig den bedste inspiration/hjælp? - Er der nogle mangler i opgaven, fx kilder, stavefejl etc.?
 • 25-10-2015
  Sproget er virkelig velformulerende! Rapportens viden gav en virkelig stor hjælp! En indledning kunne godt hjælpe ~ derfor får dne kun 5 stjerner.
 • 26-09-2011
  Meget fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin opgave.

Andre brugere, der har downloadet Projektopgave om forurening, har også downloadet