Frit Land af Ulige Numre | Analyse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
  • Folkeskole 10. klasse
  • Dansk FS10
  • 10
  • 2
  • 902
  • PDF

Digt- og lyrikanalyse: Frit Land af Ulige Numre | Analyse

Analyse af Ulige Numres sang "Frit Land" fra albummet "Grand Prix" fra 2015.

Indhold

- Hvordan er digtet opbygget og hvordan anvendes der rim?
- Find eksempler på, at Danmark bliver beskrevet positivt:
- Find eksempler på, at Danmark bliver beskrevet negativt:
- Find fem eksempler på billedsprog i teksten:
- Forklar digtets budskab, hvis fortælleren er en dansker, der synes, vi skal hjælpe
flygtninge.
- Forlar digtets budskab, hvis fortælleren er en dansker, der synes, at flygtningene skal
klare sig selv, uden at få hjælp af nogle andre.
- Perspektivering/sammenlign ”I Danmark er jeg født” og ”Frit land”
- Hvilket billede tegner sangen af Danmark og danskere?
- Hvordan er de to sange ens, og hvordan er de forskellige?

Uddrag

- Hvordan er digtet opbygget og hvordan anvendes der rim?
Digtet “Frit land” af ulige numre er et ​ ​Lyrisk digt hvilket kendetegnes ved, digtet især er bestående af tanker, holdninger, meninger, stemninger og følelser. Digtet er desuden også Vinyllyrik​ da digtet er skrevet af en musiker. “Frit land” er opbygget over 6 strofer, dog anvendes der ikke rim i den bestemte form. Et par af versene rimer men der er ingen tegn på rækkefølge af rim - f.eks ​krydsrim, parrim eller omsluttende rim.

- Find eksempler på, at Danmark bliver beskrevet positivt:
Danmark bliver beskrevet positivt i de to første vers i strofe 1 - “Bølgende bakker - marker, eng og skov”. Her bliver et af de største begreber, der kendetegner den danske nationalromantik, nemlig vores natur, nævnt. Den danske natur bliver nævnt en del gange i digtet (strofe 2, vers 5-6 + strofe, 3 vers 6-7 + strofe 4, vers 5 + strofe 6, vers 5-6)... Køb adgang for at læse mere

Frit Land af Ulige Numre | Analyse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.