FSA Matematik december 2008

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk. Et Guld-produkt er et produkt, som er udarbejdet til Skolehjælpen.dk af fagligt dygtige undervisere og studerende. Skolehjælpen.dk markerer ekstra gode produkter med mærkatet Guld-produkt.
 • Efterskole 9. klasse
 • Matematik FSA
 • 12
 • 2
 • 402
 • Excel2007

Problemregning: FSA Matematik december 2008

Skolehjælpens vejledende besvarelse af FSA Matematik 2008 december. Opgave 1-6 er besvaret med beskrivelse, mellemregninger og korrekt facit.

I Skolehjælpens besvarelse finder du også gode råd til opgaveløsningen.

1) Bermudatrekanten handler om indtegning på svarark og arealberegning

2) Cestius pyramide handler om højderegning

3) Opdeling i trekanter handler om Johns areal til kartofler og profit ved kartoffelsalg

4) Trekanttal handler om bowling og keglernes placering

5) Trekantbilleder handler om forskellige trekanttyper og deres areal

6) Kast med tetraeder handler om sandsynlighedsregning

Opgaverne på svarark er også besvaret

Uddrag

2.4 Pyramidens rumfang : Pyramidens grundfalde = 100^2 romerske fod
= 10.000 romerske fod

Rumfang ...

---

3) Opdeling i trekanter
3.1 Arealet af jordstykket : Arealet af Trekant 1
1/2*h*g = 1/2*42,1*16 = 336,8 m^2

Samlet areal... Køb adgang for at læse mere

FSA Matematik december 2008

[5]
Bedømmelser
 • 08-10-2014
  Bedømt af Elev i 9. klasse
  Godt: Det er da fint, at I har skrevet svarene, men det er så også det eneste jeg har at rose jer for. Det er simpelthen for dårligt, at I ikke har lavet bedre forklaringer til opgaverne, er det ikke dét det handler om? At "hjælpe os på vej" med opgaven? Bedst inspiration/hjælp: De har alle den samme mangel på forklaring. Mangler: Tænk, at jeg har betalt så mangepenge for at modtage en opgave, der ikke forklarer, hvordan man kom frem til svaret. Det er for sølle!
 • 19-09-2013
  godt:det er godt at også svarark er med. hjælp:opgave 5 og 6 mangler: har ikke fundet noget
  Hej. Opgave 5 og 6 er også med i filen.
  Skrevet af: Skolehjælpen.dk redaktionen
 • 10-01-2015
  Bedømt af Folkeskoleelev i 9. klasse
  Velformuleret og en stor hjælp med svararkene
 • 22-10-2014
  Bedømt af Folkeskoleelev i 9. klasse
  super god gode pointer godt sat op fint synoptik