Projektopgave om genteknologi

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
 • Folkeskole 9. klasse
 • Projektopgaven i 9. kl. FP9
 • 12
 • 12
 • 2134
 • PDF

Projektopgave om genteknologi

Opgaven hører til mit 9. klasse projektopgave om genteknologi, som var et tværfagligt projekt

Problemformulering
Vi undrer os om hvad genteknologi er? Vi læser meget om det i blade og på diverse hjemmesider. Men hvad er det egentligt?

- Kan man klone mennesker? Og hvis ja, så kunne man jo klone et x-antal menneske af ét menne-ske f.eks. Angelina Jolie, da hendes klon vil være 100 % identisk så hvis den rigtige Angelina Jolie var udsat for et organsvigt så kunne hun få indsat et nyt organ fra hendes klon. Det ville gøre or-gansvigt lettere og hurtige, både at kurere og finde en passende legemsdel. Det vil være en stor faktor i ”et længere liv”.

Data og beskrivelse:
• Hvem fandt på genteknologi?
• Hvad er et gen?
• Hvad er genteknologi?
• Hvor udføres genteknologi?
• Hvor stort er genteknologi på verdensplan?

Forklaringer:
• Hvorfor er genteknologi så vigtig?
• Ønsker man at man kan klone dyr/mennesker?
• Hvordan udføres genteknologi?

Holdninger:
• Er det rimeligt/godt at udføre genteknologi på et menneske?
• Vi ønsker at man bliver klogere og kan udfører, menneskets viden om genteknologi til at føre det ud i livet. Dvs. at hvis man for eksempel kunne klone menneskeorganer (måske ved hjælp af stamceller) og indsætte dem i menneskekroppe.
• Skal man tage til udlandet for at få udført genteknologi, eller kan vi det godt i Danmark?
• Er det moralsk rigtigt at udføre genteknologi?

Løsninger:
• Er kloninger (af levende organismer) mulige?
• På hvilke måder vil man kunne udføre genteknologi og forhindre medfødte sygdomme?
• Er det muligt at ændre i generne, så man ikke får kræft?
• På hvilken måde kan vi forbedre vores gener? Så vi ikke behøver at bruge genteknologi for det?

Lærers kommentar

Kommentaren var ikke skriftlig, men indkaldelse til samtale, hvor man fik stor ros for gå på moden med fremlæggelsen, da der hører en powerpoint til denne rapport, hvor det blev en samlet karakter på 12. Men det var en flot og god udarbejdet opgave, samt en sikker fremlæggelse.

Indhold

Problemformulering 3
Indledning 4
Hvad er genteknologi 5
Hvad er et gen 5
Gensplejsning 5
Ændre / forbedre generne 6
Etiske råd / forskere 6
Etiske råd: 6
Forskere: 6
Stamcelle forskning 7
Udførelsen af genteknologi 7
Kloning 8
Kimærer: 8
Forhindre sygdomme 8
Gendoping 9
Hvorfor er genteknologi vigtig? 9
Dårlige ting ved genteknologi 10
Konklusion 11
Litteraturliste 11
Power point 11
Rapport 12

Uddrag

Indledning

Vi har gået meget ind omkring kloninger, genterapi, genetik og gensplejsning. Vi har undret os over hvorfor og hvordan man kloner mennesker og om det er rigtigt eller forkert og det har mange forskellige holdninger til. Forskere finder ud af rigtig mange nye ting helt hen omkring doping med genteknologi. 

Hvad er genteknologi

Genteknologi er lige fra at kurere sygdomme, til at klone, til doping via genteknologi. Genteknologi bliver udført af forskere/læger, forskerne går ind og ændre på generne, så man kan undgå ting, såsom sygdomme f.eks. kræft, og det bliver kaldt genterapi. Nogle forskere har også fundet metoder, så man kan klone dyr og mennesker. Det er ulovligt at klone mennesker, men dyr må man godt. Genteknologi omhandler også genetik, som er omkring gener, og vores DNA. Alle forskere skal vide så meget som muligt omkring vores gener, så de ved hvad de arbejder med, og hvordan de skal bruge generne til at udføre genteknologi på mennesker. Så handler genteknologi også om gensplejsning, hvor man tager et gen fra en organisme og kopierer det over i en anden organisme, og det bruges rigtig meget i landbrug, da det øger væksten.

Hvad er et gen

Et gen er med til at bestemme, hvordan du er og ser ud. Et gen fås fra ens mor og far og findes i vores celler. Et gen består af 4 nukleo: Adelin, Thymin, Cytosin og Guanlin. I generne kan man arve... Køb adgang for at læse mere

Projektopgave om genteknologi

[1]
Bedømmelser
 • 05-02-2016
  Bedømt af Folkeskoleelev i 9. klasse
  den var god men kunne ikke få fat i deres konklusion som jeg var meget ivrig efter at få fat i. Der var også nogle a linksene der ikke virkede. Men alt i alt en super god opgave dsv. manglede den bare lige en konklusion.

Andre brugere, der har downloadet Projektopgave om genteknologi, har også downloadet