Projektopgave om graffiti

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
  • Folkeskole 9. klasse
  • Projektopgaven i 9. kl. FSA
  • 10
  • 26
  • 7315
  • PDF

Projektopgave om graffiti

Projektopgave om graffiti.

Problemformulering
Vi har valgt at udarbejde en projektopgave om emnet graffiti.
Vi vil arbejde med hvorfor og hvordan graffitien er opstået og hvad en graffitimaler vil fortælle med sine motiver. Vi vil gennem interviews og artikler undersøge folks holdninger til graffiti samt gennem litteratur fortælle om graffitiens stilarter og dens historie.
Udfra disse synspunkter vil vi tilkendegive vores egne holdninger og meninger om graffiti.

Indhold

Indledning
Emnebegrundelse
Problemformulering
Da graffitien kom til Danmark
Toggraffiti i Danmark
DSB og graffitien
Straffen for graffiti er hård
Sådan forbygger DSB mod graffiti
Graffiti i nyere tid
Graffitiens stilarter
Graffitiens stil/kultur/miljø
Graffitiens arbejdsmetoder
”SUPER-KOOL 223” opfinder en ny teknik
Interviews
Sammendrag af interviews
Graffiti- Kunst eller hærværk
Interviews graffitimalere
Sammendrag af interviews af graffitimalerne
Ekskursion
Bills mening om graffiti
Mikes mening om graffiti
Produktbeskrivelse
Plan over projektugen
Logbog
Konklusion
Ordliste
Litteraturliste

Uddrag

Indledning:

I denne rapport vil vi fortælle om graffitiens opståen og frem til i dag.
Gennem interviews fra både den almindelige befolkning samt enkelte graffitimalere vil vi kunne læse om deres meninger og holdninger til graffiti.
Vores meninger og holdninger vil vi tilkende gennem tekst og billeder, bl.a. fra vores eksklusion til København.

Emnebegrundelse:

Vi har valgt emnet graffiti fordi vi synes det er spændende om meget interessant.
Det vi især synes er interessant er måden der males på og hvorfor der males så meget graffiti.
Den anden interesse består i hvorfor så stor en del af befolkningen, har så mange fordomme omkring graffitien. Og med det overordnede emne ”verden omkring os” synes vi emnet passede godt.

Da graffitien kom til Danmark:

Graffitien kom til Danmark. Fra USA omkring 1984, da den amerikanske graffitifilm ”Wild-Style”
(instrueret af Charlie Ahearn), havde premiere i de danske biografer. Først da graffitibogen ”Subway Art” og dokumentarfilmen ”Style Wars” (begge af Henry Chalfant) blev vist på DR TV kom resten af Danmark med i graffitimiljøet. Siden da har graffitien være populært og mindre populært. Ikke mindst hos DSB som har gjort store indsatser for at prøve at stoppe eller dæmpe graffiti.
I 1985 begyndte man at lave kampagner mod graffiti. 5 År senere lavede Københavns politi en såkaldt ”graffiti-patrulje”. Det gik ud på at patruljen skulle skygge skrivere og overnattede derfor på banegårde for at kunne tage skriverne på ferskgerning. Senere blev der sat videoovervågning op ved de steder der blev lavet mest graffiti.
Senere blev den københavnske graffiti-patrulje nedlagt fordi, dens arbejdsvilkår... Køb adgang for at læse mere

Projektopgave om graffiti

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Andre brugere, der har downloadet Projektopgave om graffiti, har også downloadet