Problemregning Vejledning

Se flere bedømmelser 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 (190 bedømmelser)
Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk. Et Guld-produkt er et produkt, som er udarbejdet til Skolehjælpen.dk af fagligt dygtige undervisere og studerende. Skolehjælpen.dk markerer ekstra gode produkter med mærkatet Guld-produkt.

Uddannelse

Folkeskole 9. klasse

Fag

Matematik FSA Grønland og FSA

Karakter

Ingen givet

Antal sider

16

Antal ord

5200

Filformat

PDF

Problemregning Vejledning

Skolehjælpens vejledning til problemregning / FSA Matematik indeholder en grundig gennemgang af de forskellige opgavetyper, du bliver stillet i problemregning.

Vejledningen hjælper dig med, hvordan du skal læse op til eksamen i skriftlig matematik, og hvilke ting du skal være opmærksom på til selve prøven.

Indhold

 • Indledning
 • Før du går i gang med problemregningen
 • Problemregning
 • Formelsamling
 • Pointtildeling og helhedsindtryk
 • Opgaveoversigt
  • Aflæs og afmål
  • Afmærk
  • Angiv
  • Begrund
  • Beregn
  • Begrund (se Forklar)
  • Beskriv (se Forklar)
  • Bestem (se Beregn)
  • Forklar
  • Færdiggør
  • Hv-spørgeord
  • Indtegn
  • Omregn
  • Sammenlign
  • Udfyld
  • Undersøg
  • Vis
  • Vurdér
 • Gennemlæsning
  • Parenteser
  • Decimale
  • Et troværdigt resultat
  • Indsætte tal
  • Enheder
 • Gode råd til den skriftlig eksamen i FSA Matematik
 • Færdighedsregning
 • Problemregning
 • Før prøven
  • Praktiske tips
  • Brug af computer
 • Til prøven

Uddrag
Der er en række generelle punkter, som kan være nyttige at have in mente, før man begynder på sin problemregning og færdighedsregning.

Overblik
Når du åbner dit opgavehæfte, er det en god idé at kigge sættet igennem for at danne dig et overblik over omfanget af opgaver. På denne måde undgår man at komme til at bruge uforholdsmæssigt meget tid på det første spørgsmål.

En opgaves struktur
Opgavesættet er inddelt i en række opgaver, som igen er inddelt i en række delopgaver. Når du starter på en opgave, kan det være en god ide at... [læs mere nu]