Moses | Noter

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
  • Folkeskole 9. klasse
  • Kristendomskundskab FSA
  • Ingen givet
  • 8
  • 3480
  • PDF

Moses | Noter

Jeg redegør for Moses' liv op til og med de 10 plager.

Indhold

Det israelitiske folks undertrykkelse i Ægypten
Moses fødsel
Moses på flugt
Gud kalder Moses ved den brændende busk
Moses får autoritet til at udføre mirakler
Moses vender tilbage til Ægypten
Moses og Aron i audiens hos Farao
Guds løfte om udfrielse
Moses og Arons slægt
Herrens befaling til Moses og Aron
Staven forvandles til slange
Katastroferne begynder: Vand bliver til blod
Frøer
Myg
Bremser
Kvægpest
Bylder
Hagl
Græshopper
Mørke

Uddrag

Det israelitiske folks undertrykkelse i Ægypten:
Jakob havde nogle sønner, som han tog med til Ægypten. De rejste af sted sammen med deres familie. Sønnerne hed, Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issakar, Zebulon, Benjamin, Dan, Naftali, Gad og Aser. Dem og alle deres familiemedlemmer var 70 mænd. Josef var allerede i Ægypten. Efter nogle år døde Josef og alle de andre folk. De havde dog nogle børn, som var israelitter. De blev rigtig mange det folk, og det land de boede i, Gosen, var næsten fyldt op. Der kom en ny hersker i Ægypten, og han var meget bange for at israelitterne ville blive en trussel. Det hørte Ægypterne, og de begyndte straks at gå imod israelitterne og gjorde dem til slaver og undertrykte dem. De fik dem blandt andet til at bygge to hele byer til faraoen – byerne Pitom og Ra´amses. Men israelitterne fødte flere og flere børn, og til sidst var de så mange, så til sidst sagde faraoen til jordmødrene Sjifra og Pu´a, at de skulle dræbe alle hebræiske drenge. Det ville de dog ikke, da de var bange for at Gud ville straffe dem. Faraoen opdagede det, og spurgte dem, hvorfor de ikke slog dem ihjel. De sagde, at det var på grund af, at de hebræiske kvinder fødte før jordmødrene nåede frem. Det blev Gud meget glad for, og han velsignede de to jordmødre og gjorde dem gravide. Men Faraoen blev vred. Han beordrede alle ægyptere til at kaste alle hebræiske drenge i Nilen.

Moses fødsel:
På samme tidspunkt, blev to voksne gift, og fik et barn. De kom begge to fra Levis stamme. Da de fødte sønnen, besluttede moren, at de skulle skjule barnet. Hun skjulte det i tre måneder, men til sidst kunne hun ikke mere. Hun besluttede at lave en kurv af papyrusrør, og at lægge barnet i kurven og lægge kurven i Nilen. Drengens storesøster gemte sig ved bredden og så, hvad der skete. Hun så, at der kom en af Faraoens døtre ned, og skulle bade. Hun så kurven og bad sin tjener... Køb adgang for at læse mere

Moses | Noter

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.