Projektopgave om hjemløse i Danmark

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
 • Folkeskole 9. klasse
 • Projektopgaven i 9. kl. FP9
 • 10
 • 13
 • 3170
 • PDF

Rapport: Projektopgave om hjemløse i Danmark

Hjemløs i Danmark. Underemne: Anderledes

Vi undersøger hjemløse i Danmark og vores problemformuleringer:
Hjemløse har en anden hverdag end os andre. Nogle har måske selv valgt det, men hvordan er det egentligt at være hjemløs?

Vores arejdsspørgsmål er:
1. Hvilke muligheder for hjælp har de, og er hjælpen god nok?
2. Hvordan reagerer folk, når de ser en hjemløs? (Interviewe folk på gågaden)
3. Hvordan defineres en hjemløs?
4. Hvordan er hverdagen for en hjemløs?
5. Har de selv valgt denne form for livsstil, eller er de tvunget til det?
6. Hvordan ser samfundet på de hjemløse?
7. Lider hjemløse af misbrug?
8. Hvordan kan de komme videre i livet?
9. Er de hjemløses baggrund skyld i deres situation?
10. Hvor mange herberger er der i Danmark?

Indhold

Indledning: 3
Problemformulering: 4
Arbejdsspørgsmål: 4
Definition af hjemløse 5
Hverdagen for hjemløse 5
Misbrug: 6
Job 7
Hjemløses opvækst 7
Hjemløse er også en del af samfundet: 7
Hjælp til de hjemløse: 8
Er det frivilligt eller er de tvunget til livet på gaden? 9
De hjemløses blad ”Hus forbi”: 9
Hjemløsedagen 10
Konklusion 11
PowerPoint om folks meninger om hjemløse: 12
Produkt: 12
Kilder / Litteraturliste: 13
Logbog: 14

Uddrag

Indledning:
Ved afstemning i klassen valgte vi overemnet ”anderledes”. Vi begyndte straks at tænke på mennesker, der er anderledes. Betina kom frem til emnet ”Hjemløse”. Derefter blev det indskrænket til ”Hjemløse i Danmark”. De er anderledes, fordi de ikke har nogen fast bolig i forhold til andre mennesker. Vi kunne godt tænke os at vide mere om emnet, da vi har arbejdet lidt med hjemløse i engelsk, men vi ville gerne vide, hvor mange der er i Danmark, hvordan det er at være hjemløs og hvordan man som hjemløs kan komme videre i livet.

Definition af hjemløse
Man ser sjældent en hjemløs i Danmark, men de hjemløse er der, og problemet vokser hvert år. Hjemløshed er ikke noget nyt begreb. Man mener, at det er et begreb, som altid har eksisteret. Man anslår, at 10 % af den danske befolkning ikke havde nogen fast bopæl i 1600-tallet. I dag er det kun omkring 0,12 %, hvilket er omkring 6500 hjemløse. Kirkebøger, fra den tidsperiode, fortæller om begravelser af både børn og voksne, som blev fundet døde rundt omkring på gaden.

Hjemløshed skyldes en lang række problemer og faktorer end bare manglen på en bolig:

● Misbrug af alkohol og stoffer
● Psykiske sygdomme
● Fysiske sygdomme
● Mangel på penge
● Vold
● Kriminalitet
● Ringe arbejdsmarkedstilknytning
● Skilsmisse
● Dårlige opvækstvilkår
● Manglende sociale netværk

En undersøgelse viser, at stort set alle unge hjemløse i København har haft et meget begrænset privat netværk. Et privat netværk er et sikkerhedsnet, som familien og til dels samfundet udgør. Det vil altså sige, at der er en sammenhæng mellem hjemløshed og dårlige opvækstvilkår. Med andre... Køb adgang for at læse mere

Projektopgave om hjemløse i Danmark

[15]
Bedømmelser
 • 01-10-2010
  Undersøgelsen om at stort set alle unge hjemløse i København har haft et begrænset privat netværk. Har I en kilde på det??? Gerne svar hurtigts muligt
 • 10-04-2014
  Rigtig god og brede udfoldninger og gode indvendinger meget nyttigt da jeg selv skulle igang med hjemløse
 • 13-04-2016
  Bedømt af Folkeskoleelev i 9. klasse
  Sindssygt god!! Den hjalp mig SÅ meget til min 9. klasses projektopgave om hjemløse
 • 01-06-2015
  Bedømt af Folkeskoleelev i 9. klasse
  En meget velskrevet opgave men jeg mener, at den minder mere om emnearbejde end projektarbejde.