Holland | Rapport

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
  • Folkeskole 9. klasse
  • Geografi FSA
  • 10
  • 12
  • 2282
  • PDF

Holland | Rapport

Vi skriver en rapport om Holland og kanaler og dæmninger.

Problemformulering
• Hvad bruger man kanalerne til?
• Hvorfor har de så mange kanaler?
• Hvordan dræner de områder for vand?
• Hvor mange ulykker sker der årligt pga. kanalerne?
• Hvad sker der, hvis vandstanden stiger pga. den globale opvarmning?
• Hvad bruges dæmninger/diger til, og hvordan er de bygget op?
• Hvordan fungerer en sluse?

Indhold

Hvorfor har vi valgt emnet? Side 3
Hvad bruger man kanalerne til? Side 4
Hvorfor har de så mange kanaler? Side 5
Hvordan dræner de områder for vand? Side 5
Hvor mange ulykker sker der årligt pga. kanalerne? Side 7
Hvad sker der, hvis vandstanden stiger pga. den globale opvarmning? Side 8
Hvad bruges dæmninger/diger til, og hvordan er de bygget op? Side 9
Hvordan fungerer en sluse? Side 10
Konklusion Side 11
Kilder Side 11
Uforståelige ord * / forklaring Side 12

Uddrag

Vi har valgt emnet, fordi vi gerne vil vide noget mere om kanaler og dæmninger i Holland. Emnet er meget interessant, fordi vi har været der et par gange og ikke ved særlig meget om det i forvejen, og vi ved, at vi kan lære en masse.
Der løber mange kanaler gennem hele Holland, og det er derfor et meget kendt land pga. dette. Vi synes, det ville være oplagt at skrive om kanaler og dæmninger osv., fordi det har så stor betydning for landet. Desuden har vi besøgt landet et par gange, så vi har set både kanaler, diger, dæmninger og sluser.

Forskellige kanaler og deres formål.
Overrislingskanaler: Mange kanaler bliver brugt som kunstige vandløb, her driver vandet med ringe fart ud til tørre landområder fra f.eks. søer og floder, mens afvandingskanaler laver det modsatte. Der er f.eks. grøfter, som leder vand væk fra sumpede områder ved et *dræningsnet. De bliver oftest brugt til hurtigt at lede overskudsvand væk ved højvande. Skibsfartsveje forbinder de naturlige vandveje (havet, floder og søer ), de er yderst vigtige transportveje. Der er forskellige højder i vandvejene, og forskellen bliver udlignet med sluser, nogle gange bliver skibet/båden fragtet over jernbane, vej eller broer ved siden af kanalen, hvis den er for lille.

Husbåde.
Efter 2.verdenskrig var der mangel på boliger i Amsterdam, så man satte sig for at bygge både om til husbåde og lægge dem i kanalerne. I dag er der omkring 2400, men der bliver færre pga. alle de udgifter, som hører med til båden.
Før i tiden var bådene ikke tilsluttet kloakker, så alt løb ud i kanalerne, men i dag er de fleste tilsluttet. Kun i den inderste del af byen er de ikke, og der får kanalerne skiftet vand hver 3 år... Køb adgang for at læse mere

Holland | Rapport

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.