Hvad er NATO - opgave i samfundsfag

Se flere bedømmelser 4,67 4,67 4,67 4,67 4,67 4,67 (15 bedømmelser)
Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.

Uddannelse

Folkeskole 9. klasse

Fag

Samfundsfag FSA

Karakter

Ingen givet

Antal sider

14

Antal ord

3252

Filformat

PDF

Rapport: Hvad er NATO - opgave i samfundsfag

Jeg undersøger NATOs udvikling efter afslutningen på den kolde krig, NATOs udvidelsesstrategi mod øst, og redegører for forholdet til Rusland, samt diskuterer NATOs fremtidige rolle.

Indhold
Problemformulering 1
1 Indledning 2
2 Udviklingen efter den kolde krig 3
2.1 Nedrustningen efter Berlin-murens fald 4
2.2 CJTF-konceptet 4
3 NATOs udvidelsesstrategi 5
3.1 Membership Action Plan 5
3.2 Partnerskab for Fred 6
4 Forholdet til Rusland 8
4.1 NATOs territoriale udvidelser 9
5 NATOs fremtidige rolle 10
5.1 Den Europæiske Sikkerheds- og Forsvarsidentitet 11
6 Konklusion 12
Litteraturliste 13
Appendiks 13
Medlemmer af NATO, PfP og WEU 13
Forskellige forkortelser 14
Kildehenvisninger 14

Uddrag
I 1949 blev Den Nordatlantiske Traktat, også kaldet Atlantpagten underskrevet i Washington af 10 europæiske lande, samt Canada og USA. Målet var fra starten at sikre forsvaret af Vesteuropa. Den centrale artikel i Atlantpagten er stadigvæk artikel 5 om det kollektive forsvar. Her er et uddrag:
”deltagerne er enige om, at et væbnet angreb mod en eller flere af dem i Europa eller Nordamerika skal betragtes som et angreb mod dem alle, og…om, at hvis et angreb finder sted, skal hver af dem…bistå den eller de således angrebne deltagerlande ved straks, hver for sig og i forståelse med de øvrige deltagerlande, at tage sådanne skridt, herunder anvendelsen af væbnet magt, som hver af dem anser nødvendige for at genoprette og opretholde det nordatlantiske områdes sikkerhed.”
Denne artikel blev kendetegnet ved NATO, at et angreb på et NATO-land, var et angreb på alle NATO-lande, den fælles sikkerhedspolitik blandt NATO-landene var altså baseret på afskrækkelse.
Op igennem Den Kolde Krig forsøgte man med NATO at skabe en magtbalance i forhold til Sovjetunionen, der som et modtræk stiftede Warszawa-pagten med de kommunistiske østeuropæiske lande. Denne balance mellem Øst og Vest var med til at give 40 års ”kold fred” i Europa... [læs mere nu]