I Danmark er jeg født og Danmark mit fædreland | Analyse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
  • Folkeskole 9. klasse
  • Dansk FSA
  • 12
  • 5
  • 1880
  • PDF

Digt- og lyrikanalyse: I Danmark er jeg født og Danmark mit fædreland | Analyse

Sammenlignende analyse af "I Danmark er jeg født" (Danmark, mit Fædreland) af H.C. Andersen fra 1850 og "I Danmark er jeg født" af nu afdøde Natasja Saad fra 2007.

Analysen kommer ind på komposition og sproglige virkemidler samt opstiller de væsentligste temaer og forfatternes hensigter set i forhold til den historiske kontekst, som hver af de to tekster indgår i.

Lærers kommentar

Meget overbevisende og særdeles grundig besvarelse. Flot evne til at bevæge dig mellem niveauerne.

Uddrag

I Danmark er jeg født
Præsentation: I Danmark er jeg født, H.C. Andersen, 1850

Genre og stilart: H. C. Andersens digt har en traditionel opbygning med fire strofer hvert bestående af otte vers, hvortil vers fem og det sidste vers gentages i hver strofe.

Rim/Rytme: Rytmen er fast med en bestemt form, hvor hvert vers har same antal stavelser i alle stroferne, hvilket også gør teksten i stand til at blive sunget efter en melodi. Versene har enderim fx "Hvor reder sommeren vel blomstersengen… / Hvor står fuldmånen over kløverengen" (s. 1, l. 1), hvortil de første fire vers i hver strofe er krydsrim, altså med rimmønstret ABAB. Her har A samme antal stavelser, hvilket også er gældende for B. De sidste fire vers i hver strofe er klamrerim, ...

---

Præsentation: I Danmark er jeg født, Natasja Saad, 2007

Genre og stilart: Natasjas tekst har en utraditionel opbygning. Den indledes med omkvædet, som består af to strofer hvert bestående af fem vers. Herefter følger en strofe på syv vers, en bro og omkvædet igen. Så kommer et længere frit stykke, hvorefter opbygningen gentages. Formen er altså mere eller mindre fast, men selvom stroferne er af samme længe, er antallet af stavelser i hvert vers ...

---

I dag er tendensen en helt anden. Vi lever nemlig i et mere og mere multikulturelt samfund, hvor vi hver dag bliver konfronteret med kulturer forskellige fra den danske. En konsekvens af globaliseringen er en stigende ind- og udvandring mellem verdens lande. Hovedtendensen er vandring fra de fattige lande til de rige lande. De fleste vestlige lande har således store grupper af indvandrere fra andre dele af verden og har forskellige integrationsproblemer i forhold til disse grupper. Særligt efterkommere af disse indvandrere kan have problemer med at finde en bestemt national identitet, da de er splittede imellem den kultur og de normer, de møder hos familien, og den... Køb adgang for at læse mere

I Danmark er jeg født og Danmark mit fædreland | Analyse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.