Projektopgave om cannabis og andre stoffer

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
 • Folkeskole 9. klasse
 • Projektopgaven i 9. kl. FSA
 • 12
 • 14
 • 3765
 • PDF

Rapport: Projektopgave om cannabis og andre stoffer

Projektopgave om illegale rusmidler, som cannabis og andre stoffer.

Problemformulering
Jeg vil gerne se nærmere på hvilke stoffer der er tale om, og hvordan de virker. Hvordan bruger unge stofferne, og hvordan bliver brug til misbrug? Jeg vil skrive lidt om misbrugets mest fatale konsekvenser og hvilke muligheder der er for behandling.

Endelig vil jeg diskutere de unges forhold til rusmidler, hvordan det kan være, at alt den viden om stoffers skadelige virkninger som de unge bliver præsenteret for gennem skolegangen tilsynela-dende ikke forhindrer dem i, at prøve det, og om man kan finde en bedre måde at henvende sig til de unge på.

Indhold

Indledning og problemformulering Side 2
Kort om de forskellige illegale rusmidler Side 3
o Opløsningsmidler Side 3
o Hallucinogene rusmidler – svampe, LSD, ecstasy, cannabis Side 3
o Centralstimulerende rusmidler Side 4
o Heroin Side 4
Årsager til misbrug og afhængighed Side 4
o Adgang til stoffer Side 4
o Sociale/samfundsmæssige forhold Side 5
Brug og misbrug blandt unge Side 5
o Stofkarrieren Side 5
o Weekendnarkomaner Side 6
o Socialisationsprocessen Side 6
Misbrugets konsekvenser Side 7
o Kriminalitet Side 7
o Misbrug og psykisk sygdom Side 7
o Misbrug og kropslig sygdom Side 8
o Død Side 8
Behandling Side 9
o Forebyggelse Side 9
o Afvænning Side 10
Diskussion Side 11
Konklusion Side 13
Litteraturliste Side 14

Uddrag

Indledning
Jeg vil gerne se nærmere på hvilke stoffer der er tale om, og hvordan de virker. Hvordan bruger unge stofferne, og hvordan bliver brug til misbrug? Jeg vil skrive lidt om misbrugets mest fatale konsekvenser og hvilke muligheder der er for behandling.
Endelig vil jeg diskutere de unges forhold til rusmidler, hvordan det kan være, at alt den viden om stoffers skadelige virkninger som de unge bliver præsenteret for gennem skolegangen tilsynela-dende ikke forhindrer dem i, at prøve det, og om man kan finde en bedre måde at henvende sig til de unge på. 

Kort om de forskellige illegale rusmidler

Opløsningsmidler
Når de unge vil have en rus gennem opløsningsmidler foretrækker de lightergas og deodorantspray, hvis rus minder om alkohol. Varigheden af stoffet er dog kort og rusen er meget mild. Virkningen består af de drivhusgasser, der skaber trykket i flaskerne. Opløsningsmidler er meget farlige, da man mister mange hjerneceller af drivhusgasserne. Gasserne er også farlige, da de er brændbare, hvilket kan udløse en stor eksplosion, hvis det kommer i nærheden af noget ild . Opløsningsmidler sniffes.

Hallucinogene rusmidler
Hallucinogene rusmidler er stoffer, der indeholder psilocybin. Det kan f.eks. være svampe, LSD, ecstasy og cannabis. Når man tager stoffer med psilocybin, føler man, at man befinder sig i en drøm. Disse rusmidler er især psykisk vanedannende .
I de danske skove, findes der over 30 forskellige svampe med stoffet psilocybin . Virkningen af dette stof er syns- og høreforstyrrelser, som man også kan få af andre hallucinogene rusmidler. Det er forskelligt fra svamp til svamp, hvor kraftig virkningen er, og derfor risikerer man nemt at blive overdoseret af netop dette rusmiddel. Svampe kan tygges eller sluges.
Rusmidlet LSD er et syntetisk stof, der påvirker dine sanser. Indtryk og stemninger forvrænges, og man får hallucinationer. LSD indtages på forskellige orale måder.
Ecstasy har samme virkning som de andre hallucinogene stoffer, men det specielle ved ecstasy er, at man samtidig bliver opkvikket. Brugere siger, at de føler sig harmoniske og de får lyst til at være kærlige, derfor bliver stoffet også kaldt ”love drug” . Ecstasy kan både indtages oralt og nasalt... Køb adgang for at læse mere

Projektopgave om cannabis og andre stoffer

[3]
Bedømmelser
 • 19-04-2012
  Det er en god opgave på dette klassetrin. God sproglig
 • 04-03-2012
  fin opgave der gennemgår flere forskellige ting.
 • 29-01-2012
  Super rigtig god opgave.