Indgreb i et Ligevægtssystem - Kemirapport

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
  • Folkeskole 10. klasse
  • Fysik/Kemi FS10
  • Ingen givet
  • 5
  • 1191
  • PDF

Indgreb i et Ligevægtssystem - Kemirapport

Rapport skrevet i Kemi, hvor jeg undersøger hvordan forskellige indgreb i ligevægtssystemer påvirker ligevægten ved en reversibel reaktion.

Formål:
"At undersøge hvordan forskellige indgreb påvirker et ligevægtssystem med hensyn til forskydning mod højre og venstre eller uændret."

Indhold

Indgreb i et ligevægtssystem
Formål
Teori
Apparatur
Kemikalier
Forsøg 1a.:
Forsøg 1.:
Forsøg 2.:Forsøg 3.:
Forsøg 4a.:
Forsøg 5.:
Forsøg 6a.:Forsøg 6.:
Svar på spørgsmål:
Konklusion:

Uddrag

"Teori:
Ved en ligevægt forstås at de modgående reaktioner forløber lige hurtigt, dvs. at der forbruges lige så mange reaktanter som der laves produkter i samme tidsrum.

Dette ligevægtssystem vil vi bruge i forsøget:
Fe3+ (aq) + SCN- (aq) -> FeSCN2+ (aq)
Opløses jern(III)ioner og thiocyanationer dannes der et kompleks, som er bordeaux eller rødlig. Derved ses en tydelig forskel ved reaktionen, da Fe3+ og SCN- hver for sig er svagt gullig og farveløs.
Til at afgøre forskydningen bruges farven og ud fra ligevægtsloven dette:
Ligevægtsbrøken for denne reaktion: [FeSCN2+] / ([Fe3+] * [SCN-])
Derudover kan Le Chateliers princip også bruges som supplement.

Le Chateliers princip består i at naturen er konservativ, et hvert ydre indgreb i ligevægtssystemet vil fremkalde en forskydning som formindsker dette."... Køb adgang for at læse mere

Indgreb i et Ligevægtssystem - Kemirapport

[2]
Bedømmelser
  • 06-06-2003
    OK rapport
  • 23-09-2001