Projektopgave i 9. klasse om indvandrere

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
 • Folkeskole 9. klasse
 • Projektopgaven i 9. kl. FP9
 • 12
 • 9
 • 2426
 • PDF

Projektopgave i 9. klasse om indvandrere

Projektopgave i 9. klasse om indvandrere og integration i Danmark.

Indledning

I denne opgave vil vi gennemgå integrationsudviklingen i Danmark. I den sammenhæng vil vi sætte fokus på problemer i integrationen. Vi kommer igennem problemer fra 1970´erne og frem til i dag. Vi kiggere nærmere på udlændinge og integrationspolitik som VK regeringen har ført i deres regeringsperiode, som strækker sig fra november 2001 og frem til i dag.

Indhold

S. 3 – Indledning & Problemformulering.
S. 4 – Integrations Problemer For Indvandrere I Danmark.
S. 5 - Integrations Problemer For Indvandrere I Danmark & Voksende indvandrerkriminalitet.
S. 6 – Regeringens Integrationsplan.
S. 7 – Regeringens Integrationsplan & Love Og Rettigheder.
S. 8 – Love Og Rettigheder.
S. 9 – Logbog.
S. 10 – Konklusion.
S. 11 – Litteraturliste.

Uddrag

Problemformulering

Når vi sidder og snakker med vennerne kommer vi ofte ind på problemet omkring indvandrere. Når vi siger problemet mener vi den stigende indvandrerkriminalitet.
Integration er en vigtig brik i det store spørgsmål om indvandrere og integration.
De kriminelle indvandrere i Danmark er der mest fokus på. Det bliver ødelagt for de integrerede som har indrettet sig i det danske samfund. Vi tror, at den lille procentdel af indvandrere, som er kriminelle, ødelægger det for dem alle.
Hvor stort er kriminalitetsproblemet – hvad bunder det i og hvad kan man gøre, for at nå denne forholdsvis lille gruppe unge.
Vi vil i vores projektopgave forsøge, gennem udtalelser fra de forskellige parter i problematikken, at danne os et overblik over, hvor der skal sættes ind. Politikere, politiet, danske borgere og indvandrerne skal finde hinanden og et fælles udgangspunkt til at løse problemet. Vi vil komme med vores bud på, hvad der skal gøres.

Integrationsproblemer for indvandrere i Danmark
1. januar 2003 var der 430.689 indvandrere og udenlandske statsborgere i Danmark.
Den første store indvandring i Danmark fandt sted i 1960´erne. Den danske økonomi gik rigtig godt og var midt i en højkonjunktur, og der var massere arbejde. Det fik mange danskere til at fravælge de mere kedelige jobs såsom rengøring, fabriksarbejde osv. Manglen på arbejdskraft fik politikere og arbejdsgivere til at tænke i nye baner. De fandt ud af at arbejdskraften måtte importeres udefra. Dette var medvirken til vedtagelsen af immigrationsloven i 1966, der gav arbejdsgivere mulighed for at hente arbejdskraft i udlandet.
Mange af de fremmedarbejdere der kom til landet i denne periode, kom fra fattige områder i mindre udviklede lande. Mange af dem var muslimer, de tog deres kultur og religion med sig her til landet. Mange af dem regnede ikke med at blive boende i Danmark, og så derfor ikke nogen grund til at lære sproget, og integrere sig i samfundet. Det var allerede på dette tidspunkt at nogen af de problemer vi ser i dag omkring... Køb adgang for at læse mere

Projektopgave i 9. klasse om indvandrere

[13]
Bedømmelser
 • 20-02-2009
  En flot og meget grundig gennemgang af den konflikt der er opstået mellem Danmark og integrationen i form af kriminalitet. til projekt i 9. vil jeg have om islam kontra kristendom, og integration kontra danmark. den vil virkelig være til stor hjælp.
 • 18-04-2012
  goooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooodt
 • 06-12-2016
  Bedømt af Folkeskoleelev i 9. klasse
  OKfnsfjnkfnsnfjnejfem
 • 28-05-2016
  God uddybning på de inddragede punkter...