Ionforbindelser | Atomer og ioner | Noter

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
 • Folkeskole 10. klasse
 • Fysik/Kemi FS10
 • Ingen givet
 • 4
 • 1557
 • PDF

Ionforbindelser | Atomer og ioner | Noter

Jeg redegør for 3 af de hyppigste bindinger inden for kemien (ion-, atom- og metalbindinger). Herudover beskriver jeg kulbrinter, alkaner og fotosyntesen og perspektiverer til drivhuseffekten.

Indhold

Bindingstyper: Ionforbindelser, Atomforbindelser, Metalbinding
Elektronprik- og stregformel
Kulbrinter og alkaner
Isomeri
Fysisk tilstand
Fotosyntesen
Drivhuseffekten

Uddrag

• Bindingstyper

Ionforbindelser

Ionbinding er når atomer afgiver eller modtager én eller flere elektroner. Alle grundstoffer ønsker at opnå en stabil ydre skal. Det gør den ved at gå sammen med et andet stof, som har, eller mangler det pågældende antal elektroner. F. eks jernchlorid (FeCl3) der som ion hedder Fe+++ + 3Cl- = FeCl3
Det vil sige at Fe+++ har afgivet en elektron til de tre Cl-, så de begge er blevet stabile i yderste skal.

Ionforbindelser kan kun lede strøm, når det er i opløst og smeltet tilstand. Det har vi bevidst ved at lave et forsøg. Vi startede med at lave et kredsløb, som går fra strømforsyningen - lampefatning - til jernchlorid i fast form - tilbage til strømforsyningen. Lampen kunne ikke lyse, da den faste jernchlo-rid ikke kunne lede elektrisk strøm. Vi lavede den samme opstilling bare med smeltet og... Køb adgang for at læse mere

Ionforbindelser | Atomer og ioner | Noter

[5]
Bedømmelser
 • 04-12-2006
  Super god opgave, hvis jeg skulle give karakter ville i få et 11-tal ;)
 • 13-02-2011
  den anbefales til brug virkelig nyttig
 • 12-12-2005
  Udemærket
 • 14-11-2005