Kalk | Rapport

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
 • Folkeskole 9. klasse
 • Fysik/kemi FSA
 • 11
 • 31
 • 7052
 • PDF

Kalk | Rapport

Jeg går i dybden med emnet "kalk" og redegør for teorien og skriver en masse rapporter om en række forsøg, der påviser kalkioner, undersøger hårdt vand osv.

Indhold

Kalk 2
Danmark - et ungt land 3
Stevs klint 3
Møns klint 4
Forsteninger 5
Kalk i kroppen 6
Undergrunden 8
Kalk, undergrund og Miljø 9
Forsøg 9
- pH-værdier 9
- Jordbundsundersøgelse 11
- 1 Påvisning af CO3- - med syre og kalkvand 13
- 2 Påvisning af Ca++ ”Oxalatprøven” 15
- 3 På jagt efter CO3- - 17
- 4 På jagt efter Ca++ 18
- 5 Syre kan fjerne kalk 20
- 10 Sæbe og hårdt vand 21
- 12 Blødgøring af hårdt vand ved Ionbytning 23
- 13 Ion-byttet vand og sæbe 25
- 14 Kalkbrænding 26
- 15 Der dannes CO2 ved kalkbrænding 27
- 16 Læskning og mørtelfremstilling 29
- 20 Kalk kan neutralisere syre 30
Konklusion 31
Litteratur liste 31

Uddrag

Kalk
For omkring 70 mio. år siden, den gang hvor dinosauruserne levede, der var hele det nordvestlige Europa dækket af hav. Et stort område var dækket af kridthavet. Der var langt mellem høje bjergkæder, og kun få floder førte grus og sand ud i havet! Havet dækkede det viste område på billedet. Dyr og plantelivet i kridthavet var arts fattigt. Klimaet var subtropisk. I havet levede der bl.a. hajer, blæksprutter, muslinger, snegle, søpindsvin, søliljestilke og armfødder. Derfor er det disse dyr vi kan finde som fossiler, når vi går en tur på stranden. (vættelys er f.eks skjold pigge fra blæksprutter) I flere mio. år var det så godt som kun skaller af mikroskopiske, encellede kalkalger, der blev aflejret på kridthavets bund. Efterhånden som laget af kridtslam voksede, steg trykket, og vandet blev presset op gennem kridtlaget. Siden er meget af vandet forsvundet og flere af lande er ”dukket” op. Kridtet er stadig i vores undergrund, men de fleste steder er det dækket af rygge lag af ler og sand.
coccolitter har ofte siddet som skjold på overfladen af en kugleformet havalge, der har levet i Kridthavet. Langt de fleste coccolitter er nedbrudt til enkeltkrystaller med en størrelse på 0,1-0,001 mm. Kridt består af de små alger kaldes coccolitter.
For omkring 60 mio. år siden sluttede kridttiden. Der skete nemlig en stor naturkatastrofe, som byttede om på hele landskabet. Måske et meteornedslag eller et kæmpe vulkan udbrud. Der kom store mængder a støv og aske i atmosfæren. Det meste sollys til jordens overflade blev dermed lukket ude. Det havde selvfølgelig stor betydning for dyre- og plantelivet. Man regner med, at ...

---

Forsøg
pH-værdier
Teori:
pH-værdi er en værdi, som fortæller hvor sur og basisk en stof er. Det er altså en værdi for surhedsgrad. Det måles på en pH-logoritmiskscala. Det der er afgørende for pH-værdien er antallet af H+ioner. Jo flere hydrogen ioner, des lavere er pH-værdien. Scalaen går fra 0 til 14. 7 er neutralt. < 7 = syre > 7 = base. Væsker med pH-værdier under 7 er gode til at fjerne kalk, da kalk er en base. For at hæve et stof bare et tak på scalaen, skal det blandes i forholdet 1:10... Køb adgang for at læse mere

Kalk | Rapport

[3]
Bedømmelser
 • 03-06-2013
  Bedømt af Folkeskoleelev i 9. klasse
  Det hjalp mig med min eksamens forberedelse
 • 12-03-2011
  rigtig fin opgave, god inspiration :)
 • 17-01-2012
  Flot og gennemskuelig fin opsætning