Kopierne | Bograpport

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
  • Folkeskole 8. klasse
  • Dansk FSA
  • 10
  • 6
  • 1654
  • PDF

Kopierne | Bograpport

Bograpport om Jesper Wung-Sungs "Kopierne" fra 2010.

Opgaveformulering
a)
Anslag:
Læs første halvdel af side 7. Hvad betyder denne direkte læserhenvendelse for din læselyst og - forventning?

b)
System:
Lav en oversigt over kapiteloverskrifterne. Hvordan er systemet? Se på s. 7-47, 48-83, 84-96, 97-128 og resten af bogen (129-165). Hvad sker der med datoangivelserne som bogen skrider frem?
Hvorfor dette system?

c) Giv ovennævnte fem afsnit i bogen en overskrift (titel).

Fortæller og person- og miljøkarakteristik
a)
Hvilken fortællertype bliver anvendt i bogen? Hvilke fordele og ulemper er der ved denne type?
Kom blandt andet ind på pålidelighed.

b)
Vælg en af følgende personer: Ian, Ronnie, Maria, ”den rigtige Jonas”, en af kopibefrierne, faren eller moren – og lav et resume af bogens handling fra den valgte persons synsvinkel.

c)
Romanen er uden geografiske eller tidsmæssige angivelser. Giv eksempler. Hvorfor har Jesper Wung-Sung valgt dette?

d)
Mange steder er der eksempler på Jonas' mentale forfald. På side 95 bliver saksen til en kniv, og på side 105 øverst har han glemt ordet for nat. Find flere (og vigtigere eksempler) på hukommelsessvigt og sprogligt forfald.
Hvorfor mister Jonas såvel hukommelse som sprog?

Symboler
e)
Vælg to af følgende symboler: fodboldstøvlen, plasticskildpadden, vildsvinene, ræven og skibet, og forklar deres betydning.

Motiver og tema,
a)
Motiver er det, som tekster handler om. Typiske situationer og/eller konflikter. I børne- og ungdomslitteraturen kender vi fx motiverne: mobning, (teenage)usikkerhed, kærlighed, søskenderivalisering, skilsmisse. Nævn de vigtigste motiver i Kopierne.

b)
Tema er det, som tekster drejer sig om – det allervigtigste. Hvad er temaet/det allervigtigste i Kopierne?

Set up – pay off
a)
Set up betyder, at forfatteren har lagt et spor ud: en antydning af en senere forekommende handling. Belønningen (pay off) får den grundige læser, når han opdager det.
På side 10 er der mindst to set up. Kan du finde dem?
Find flere set up i bogen?

Genre
a)
Du ved allerede, hvad der kendetegner science fiction-genren. I hvor høj grad opfylder bogen disse genrekrav?

Uddrag

Kopibefrierne:
Alle kopibefrierne er blevet indkaldt til møde hos bestyrrelsen. Det er rigtig stor dag, i dag. Der kommer nye soldater, som skal på deres første mission om at fange de kopier der er tilbage på jordkloden. Det har været en stor problem i de seneste år, hvor forskere har skabt forskellige kopier. Selvom det var ulovligt. Efter mødet kom de nye kopibefriere, efter undersøgelsen for om de var kopier. Nu var de klar til deres første mission.

Der blev ringet op til lederen, Petra. At der var en kopi i nærheden af byen, som de skulle fange. De nye soldater skulle ud med 2.g soldaterne. Der kom en varevogn, som skulle kører dem udenfor byen. Mens de kørte, fik alle udleveret en seddel med hvordan kopien så ud og omkring dets egenskaber. Da de nåede frem kom de ud af varevognen en ad gangen, men hurtigt. De fleste soldater blev lidt forbavset, nu hvor de fleste kopier ikke plejer at gemme... Køb adgang for at læse mere

Kopierne | Bograpport

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.