Kristendom og Aktiv dødshjælp

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
 • Folkeskole 9. klasse
 • Kristendomskundskab FSA
 • 10
 • 8
 • 1940
 • PDF

Kristendom og Aktiv dødshjælp

Problemformulering:
Hvorfor er aktiv dødshjælp ulovligt i Danmark? Burde patienter, som ikke længere kan se grund til at leve, selv bestemme om de vil dø? Går aktiv dødshjælp imod den kristne/danske tro? Hvorfor?

Emneafgrænsning:
Jeg har valgt at se på den danske holdning til aktiv dødshjælp, og de religioner som findes i Danmark. Derfor er det mest den kristne tro, som kommer til udtryk i min opgave. Jeg vil dog sammenligne med de andre religioner og andre lande som har aktiv dødshjælp.

Da det undrer mig at aktiv dødshjælp er ulovligt i Danmark, har jeg valgt at undersøge hvilke grunde der er til denne lov. Hvem der er for aktiv dødshjælp og hvem der er imod. Politisk og med hensyn til religion.

Lærers kommentar

Konklusionen var lidt for lang, den skal kun samle op på det der allerede er fortalt.

Indhold

Indledning: 3
Problemformulering: 3
Emneafgrænsning: 3
Teori/fakta: 4
- Hvad er forskellen på aktiv dødshjælp og passiv dødshjælp?
- Lov om dødshjælp
- Det Etiske Råd
- Pligtetik
Fakta: 5
- Religionerne om aktiv dødshjælp
Samlet analyse: 6
- De danske partier
- Imod
- Samlet set
Konklusion: 7
Litteraturliste: 8
- Primær litteratur

Uddrag

"Indledning:
Jeg har valgt at have om aktiv dødshjælp, da jeg mener det er et relevant emne at diskutere. Jeg synes det er spændende med de forskellige holdninger om aktiv dødshjælp.

Både om det er etisk korrekt, men også om det går imod nogle af verdensreligionerne.

I det danske samfund, som ellers er et liberalt samfund, der støtter op om frihed til det enkelte individ, er det ulovligt at udøve aktiv dødshjælp, og det undrer mig, at den liberale regering ikke har prøvet at ændre denne lov.

Jeg har derfor valgt dette emne for at undersøge, hvem der er for, og hvem der er imod aktiv dødshjælp, og hvad der begrunder deres holdninger om det."... Køb adgang for at læse mere

Kristendom og Aktiv dødshjælp

[2]
Bedømmelser
 • 11-03-2015
  Bedømt af Folkeskoleelev i 9. klasse
  Den hjalp mig godt og det gik hurtig.
 • 15-01-2015
  Bedømt af Folkeskoleelev i 9. klasse
  Udmærket opgave ----