Kristendom og Aktiv dødshjælp

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
 • Folkeskole 9. klasse
 • Kristendomskundskab FSA
 • 10
 • 8
 • 1990
 • PDF

Kristendom og Aktiv dødshjælp

Problemformulering:
Hvorfor er aktiv dødshjælp ulovligt i Danmark? Burde patienter, som ikke længere kan se grund til at leve, selv bestemme om de vil dø? Går aktiv dødshjælp imod den kristne/danske tro? Hvorfor?

Emneafgrænsning:
Jeg har valgt at se på den danske holdning til aktiv dødshjælp, og de religioner som findes i Danmark. Derfor er det mest den kristne tro, som kommer til udtryk i min opgave. Jeg vil dog sammenligne med de andre religioner og andre lande som har aktiv dødshjælp.

Da det undrer mig at aktiv dødshjælp er ulovligt i Danmark, har jeg valgt at undersøge hvilke grunde der er til denne lov. Hvem der er for aktiv dødshjælp og hvem der er imod. Politisk og med hensyn til religion.

Lærers kommentar

Konklusionen var lidt for lang, den skal kun samle op på det der allerede er fortalt.

Indhold

Indledning: 3
Problemformulering: 3
Emneafgrænsning: 3
Teori/fakta: 4
- Hvad er forskellen på aktiv dødshjælp og passiv dødshjælp?
- Lov om dødshjælp
- Det Etiske Råd
- Pligtetik
Fakta: 5
- Religionerne om aktiv dødshjælp
Samlet analyse: 6
- De danske partier
- Imod
- Samlet set
Konklusion: 7
Litteraturliste: 8
- Primær litteratur

Uddrag

Indledning:

Jeg har valgt at have om aktiv dødshjælp, da jeg mener det er et relevant emne at diskutere. Jeg synes det er spændende med de forskellige holdninger om aktiv dødshjælp. Både om det er etisk korrekt, men også om det går imod nogle af verdensreligionerne. I det danske samfund, som ellers er et liberalt samfund, der støtter op om frihed til det enkelte individ, er det ulovligt at udøve aktiv dødshjælp, og det undrer mig, at den liberale regering ikke har prøvet at ændre denne lov. Jeg har derfor valgt dette emne for at undersøge, hvem der er for, og hvem der er imod aktiv dødshjælp, og hvad der begrunder deres holdninger om det.

Ifølge en undersøgelse foretaget af Rambøll-meningsmåling, er hele 68 procent af den danske befolkning tilhængere af aktiv dødshjælp, mens 20 procent er imod.
Dvs. at flertallet af den danske befolkning går altså ind for aktiv dødshjælp i Danmark. Derfor kan det undre mig at det ikke bliver mere diskuteret i medierne. Når det nu er så relevant et emne.
Jeg tror der ligger mange mennesker på hospitaler rundt omkring i Danmark, som bare venter på at døden skal indtræde. Nogle af disse mennesker ville muligvis have bedre af at dø med det samme ved hjælp af aktiv dødshjælp. Jeg vil derfor gerne have om aktiv dødshjælp, for at sætte mig mere ind i emnet, så jeg kan have en ordentlig holdning til spørgsmålet om det er etisk korrekt eller ej... Køb adgang for at læse mere

Kristendom og Aktiv dødshjælp

[2]
Bedømmelser
 • 11-03-2015
  Bedømt af Folkeskoleelev i 9. klasse
  Den hjalp mig godt og det gik hurtig.
 • 15-01-2015
  Bedømt af Folkeskoleelev i 9. klasse
  Udmærket opgave ----