Kulstofkredsløbet og forurening - rapport i biologi

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
  • Folkeskole 8. klasse
  • Biologi FSA
  • 11
  • 5
  • 1272
  • PDF

Kulstofkredsløbet og forurening - rapport i biologi

I denne opgave beskriver jeg miljøproblemer set med kemiens briller. Jeg kommer kort omkring mange miljøproblemer, og tager udgangspunkt i kulstof og ilts kredsløb og i respiration og fotosyntesen.

Lærers kommentar

En spændende opgave. Du kommer vidt omkring; Fra traditionel kemi til filosofi. Godt gået.
Du viser, at du har en god viden på området og at du forstår at betragte problemer fra flere forskellige vinkler, også selvom vinklerne ligger langt fra hinanden.

Indhold

Indledning
Forklaring af kredsløbet
CO2 forurening
Stigende befolkningstal
Mennesket ødelægger deres eget økosystem
Etikken bag ødelæggelsen af jorden
Kredsløbets negative virkning
Afsluttende kommentar

Uddrag

Hele jordens balance mellem kulstof og ilt styres ved et kredsløb. Dette kredsløb har de to atomer ilt og kulstof som hovedpersoner, og består af en hel masse processer, der er afhængige af hinanden. Hvis en af dem bliver forøget, vil det skabe rod i hele kredsløbet. Dette kredsløb har været til stede lige siden det første liv på jorden, og er skyld i at bl.a. os mennesker kan leve som vi gør.
Alt i denne verden hænger sammen, og har på en eller anden måde en rolle i dette kredsløb. De mest betydningsfulde processer i kredsløbet er Respiration og fotosyntese.

Åndingsprocessen for mennesker, dyr og de fleste andre levende væsner hedder respiration. Denne proces skal bruge ilt, og danner kulstof. Det modsatte gør fotosyntesen som planter med grønkorn benytter sig af. Derfor er disse to processer afhængige af hinanden. De kemiske formler ser sådan ud:... Køb adgang for at læse mere

Kulstofkredsløbet og forurening - rapport i biologi

[1]
Bedømmelser
  • 05-06-2011
    ret tynd. Følte jeg vidste det meste i forvejen