Projektopgave om lykke

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
  • Folkeskole 9. klasse
  • Projektopgaven i 9. kl. FP9
  • 12
  • 14
  • 5247
  • PDF

Projektopgave om lykke

Projektopgave fra 9. klasse om lykke. Hvorledes kan man forklare lykke og dens overgang fra en anden sindstilstand?

Problemformulering

Problemstillinger:
• Hænger lykke sammen med materielle ting?
• Kan man blive lykkelig ved hjælp af lykkepiller?
• Passer Maslows behovspyramide, og bliver man lykkelig ved at få alle behovene opfyldt?

Arbejdsspørgsmål:
• Hvad er lykke?
• Hvorfor og hvornår opstår lykke?
• Hvad siger forskellige religioner, om hvordan man bliver lykkelig?
• Hvordan kan det være, at Danmark er blevet det lykkeligste land i verden?
• Hvad er Maslows behovspyramide?
• Hvad siger forskellige filosofier om lykke?
• Kan overgangen til at være lykkelig have noget at gøre med ens kulturelle baggrunde?

Lærers kommentar

Vores lærers kommentar til opgaven var, at enten havde vi snydt, eller også var vi bare mega kloge. Det var den sidste, der var tale om ;)Han sagde også, at det var rigtig høj plan og fantastisk lavet.

Indhold

Indledning 3
Problemformulering 3
Fremgangsmåde 4
Lykke generelt 5
Definition på lykke 5
Danmark, verdens lykkeligste land 5
Lykke og kristendom 5
Lykke og islam 6
Lykke og buddhisme 6
Lykke og hinduisme 6
Lykke og jødedom 7
Citater og ordsprog om lykke 7
Fysiologisk lykke 8
Hvad er fysiologisk lykke? 8
Hvad sker der med kroppen, når man er lykkelig? 8
Snydelykke 9
Psykologisk lykke 9
Hvad er psykologisk lykke? 9
Flow .9
Positiv psykologi 10
Humanistisk psykologi 10
Kulturelle baggrunde 11
Filosofisk lykke 11
Hvad er filosofisk lykke? 11
Aristoteles' teori 11
Aristippos' teori 12
Platons teori 12
Sammenligning 12
Konklusion 13
Kildefortegnelse 14

Uddrag

Indledning:
I dette projekt har vi valgt at skrive om lykke. Lykke er et meget luftigt ord, som ikke rigtig kan beskrives. Det er derfor, vi vil prøve at gøre det alligevel. Det er en følelse, som alle oplever på et eller andet tids-punkt, derfor er det både relevant for gamle som unge. Vi ville gerne prøve at forklare, hvordan overgan-gen til at være lykkelig er, fordi det er noget, som alle mennesker i en vis grad kommer til at opleve. Men hvordan føles lykke, og hvad er det, som fremkalder det? Rækken med spørgsmål er lang.
Denne morgen vi skrev dette, sad vi her på vores værelse på Hørby ungdomsskole, og der var jeg, Emilie, lykkelig. Bare at sidde her på skolen med en perfekt rumbo på en perfekt skole. At på leve et efterskoleår med fællesskab, oplevelser og sammenhold. Bare at være med i dét kunne gøre mig lykkelig i kort tid. Men så kom jeg til at tænke på, at vi skulle på morgentur lige om lidt. Men lige i et kort sekund, da alting bare var i flow, og tingene bare passede sammen, var jeg lykkelig.
Man siger, at Danmark er det lykkeligste land i verden. Men hvordan kan det være, at det er sådan, når vi hver dag hører om stigninger på selvmord, flere fyringer og flere som går ned med stress? Det er i høj grad også et emne, som er relevant, fordi at nogle mener, at finde lykken faktisk er meningen med livet, og me¬ningen med livet er noget, som alle i en vis grad har tænkt over. Vi ved alle, hvad lykke er og så alligevel ikke, da man ikke kan beskrive lykke, eller hvordan man bliver det.
Altså overgangen til at blive lykkelig.

Fremgangsmåde:
Først vil vi fortælle noget om lykke generelt. Dette er med til at underbygge ens viden for lykke, så man opnår en større forståelse om lykke. Vi vil først prøve at give en definition på, hvad lykke er, fordi det er med til at give et billede af, hvad lykke er. Efterfølgende vil vi komme ind på noget om Danmark, fordi vi er verdens lykkeligste land, og det undrer os meget. Det er også med til at give et kulturelt billede af lykke, som vi senere vil komme nærmere ind på. For at forstå andre mennesker må man vide noget om deres levemåde, og hvordan deres livsvilkår er. Herunder går religion ind over, hvor vi vil beskrive, hvordan man ifølge de forskellige religioner bliver lykkelig. Altså hvordan overgangen til at blive lykkelig er. Til sidst vil vi skrive nogle citater, fordi der gennem tiden er kommet rigtig mange citater om lykke, som er rigtig gode og som giver en god mening.
Fysiologisk lykke vil vi nu komme ind på. Først vil vi skrive noget om, hvad fysiologisk lykke egentligt er, da det kan dække over meget. Dette giver også en bedre forståelse af de videre underemner. Efterfølgende er det, hvad der sker med kroppen, når man er lykkelig. Det er meget spændende. Derefter kommer snydelykke på banen. Det handler om de forskellige stoffer man kan tage, for at snyde hjernen til at tro, at den er lykkelig, så man oplever en falsk lykkefølelse.
Derefter vil vi skrive noget om psykologisk lykke, da lykke i høj grad afhænger af ens psyke. Da psykologien... Køb adgang for at læse mere

Projektopgave om lykke

[1]
Bedømmelser
  • 26-08-2012
    - Den var rigtig god, men det var mange sider - Synes det hele var godt, for man fik en god information - nej synes jeg ikke