Martin Luther - spørgsmål og svar i kristendomskundskab

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
  • Folkeskole 8. klasse
  • Kristendomskundskab FSA
  • 12
  • 5
  • 1646
  • PDF

Martin Luther - spørgsmål og svar i kristendomskundskab

Jeg besvarer en række spørgsmål om Martin Luthers liv og reformationen.

Indhold

1. Hvordan tror du Luthers strenge barndom har påvirket ham resten af livet?
2. Redegør for hvilken rolle kirken havde for mennesket på Luthers tid.
3. Hvorfor lykkes det ikke for Luther, at ”frelse sig selv” ved gode gerninger?
4. Romerbrevet kap. 1 vers 17 og kap. 10 vers 9.
5. Hvordan kan det være, at når Luthers læser disse ord, at han liv forandres?
6. Forklar indholdet i salmen ”Vor Gud Han er så fast en borg”.
7. Overvej hvorfor paven i første omgang lader som ingenting overfor Luthers oprør?
8. Hvilken betydning havde afladsbrevene for mennesket?
9. Hvad var den egentlige grund til, at der blev solgt afladsbreve?
10. Hvilken rolle havde Tetzel for kirken?
11. Redegør for forskellen på den katolske lære og Luthers tanker omkring nåden.
12. Hvorfor mener Luther det er forkert af tro, at man skal opnå noget overfor gud, ved at anstrenge sig?
13. Forklar hvorfor Luther udgjorde så stor en trussel for den katolske kirke.
14. Hvilke fordele havde den katolske kirke af at lægfolk ikke kunne læse biblen?
15. Redegør for, hvorfor Luther vil oversætte biblen, så alle kan læse den.
16. Den katolske kirke har 7 sakramenter. Gå på nette og find du af hvilke.

Uddrag

1. Luthers opvækst:
Martin blev født i Eiselben i Tyskland i 1483 den 10. november. Han havde en hård opvækst, som har påvirket ham på den måde, at han er blevet mere hårdfør, men samtidig bange. På en måde har det også, fået ham til at ty mere til gud.

2. Hvilken rolle havde kirken på Luthers tid?
På Luthers tid var folk meget troende, og man brugte faktisk sit liv på, at sørge for at man kunne få det godt efter døden. Folk kunne ikke læse biblen, de havde tiltro til kirken og de var afhængige af kirken og dens tilgivelse. Den gang levede alle på tro. Folk troede på, at der var en mening med alt, og de kunne derfor, på en måde, lægge deres ansvar til side. Når de så havde syndet, kunne kirken tilgive dem, hvis de købte et afladsbrev, og skåne dem fra skærsilden. Og det udnyttede kirken groft dengang... Køb adgang for at læse mere

Martin Luther - spørgsmål og svar i kristendomskundskab

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.